Pergola ke zdi domu

Dobrý den, poradíte mi prosím, jaké jsou možnosti upevnění pergoly ke zdi domu? Máme na zdi tepelnou izolaci a nevím, jak bychom pergolu měli připevnit?
Jarmila H.

Naše odpověď:

Dobrý den, zatekotvení pergoly ke zdi domu je z ekonomického hlediska poměrně výhodné a z toho důvodu mezi zákazníky často žádané. Ale na druhou stranu tato metoda skrývá určitá úskalí a rizika. Proto zákazníkům spíše doporučujeme upevnění zahradní pergoly do země pomocí stojek. Nicméně se vám na následujících řádcích pokusíme způsoby upevnění pergoly do zdi co nejsrozumitelněji popsat.

Pergola ke zdi ? A jaké zdivo máte ?

Při volbě optimálního způsobu uchycení se v prvé řadě musíte řídit materiálem, ze kterého je váš dům postaven. Proto dříve než přistoupíte k samotné montáži, podrobte zdi svého domu důkladné revizi. Zjistěte si z jakých cihel je váš dům postaven, v jakém stavu se nachází stěna, k níž chcete pergolu připevnit a zda je pro tento účel dostatečně pevná. Kontrolu nosné zdi proveďte opravdu důkladně, jelikož i zdánlivě nepatrná závada může hrát důležitou roli.

Závitové tyče a chemická kotva

 Jednou z možností pro ukotvení zahradní pergoly ke zdi domu je použití nosného ráhna (neboli vazníku), závitových tyčí a chemické kotvy. Pracovní postup vypadá tak, že se do fasády vyvrtají dostatečně hluboké díry a ty se vyplní chemickou maltou. Ještě před její aplikací je dobré do jednotlivých otvorů vsunout plastový košíček, který zabraňuje vniknutí nadbytečného množství fixační hmoty. Nyní se do vzniklého otvoru zasune závitová tyč. Je nesmírně důležité všechny kroky provést v těsném sledu za sebou, neboť chemická malta velice rychle tuhne. Na vyčnívající konce závitových tyčí se pak přišroubuje nosné ráhno čili vazník. Při práci používejte výhradně chemickou maltu. Rozhodně se nespoléhejte na PU pěnu a podobné výrobky. PU pěna totiž není dostatečně spolehlivá a je více než pravděpodobné, že se kotevní spoje po krátké chvíli uvolní a vaše pergola se zbortí. Ostatně ani chemická kotva není přes své četné přednosti ideální pro všechny druhy staveb. Například pro dřevostavby je naprosto nevyhovující (zde se používají válcové vruty do nosné části stavby), uplatnění tak najde pouze u zděných domů. Vyjma upevnění pomocí vazníku a závitových tyčí, lze pergoly a krytá posezení ukotvit také pomocí stojek. Ty kotvíme pomocí úchytu pro pergoly. Ty se obvykle používají u pergol se střešní krytinou z těžkého materiálu, například z betonu. Nicméně je nepsaným pravidlem, že nosné ráhno musí pergolu udržet samostatně bez podpůrného zajištění pomocí stojek.

Jak postupovat u zateplené fasády?

 Až doposud byla řeč o kotvení pergoly ke zdi domu bez izolační vrstvy. Trochu jiná situace nastane, je-li váš dům zateplen a kotvící prvky tak musí proniknout nejen zdivem, ale i izolační vrstvou. Z toho logicky vyplývá, že závitová tyč musí být delší než u standardní fasády. To znamená, že se finanční náklady na stavbu pergoly o něco zvýší. Jinak samotný pracovní postup při kotvení do zateplené fasády se příliš neliší od montáže do zdi obyčejné zdi. Především budete potřebovat delší závitové tyče, aby pronikly jak zateplovací vrstvou, tak samotným zdivem. Pro zateplené fasády se také používá varianta, kdy se použije zvláště dlouhé závitové a nosné ráhno se tak nedotýká zdi. Pro bezpečné spojení musí být tyč z dostatečně pevné oceli a stejně tak zdivo musí mít dostatečnou pevnost. Jinak hrozí, že se kotvící spoj pod váhou pergoly vyrve a způsobí na fasádě značné škody. Pevně doufáme, že jsme váš dotaz zodpověděli k vaší plné spokojenosti. Pro inspiraci přikládáme i několik fotografií s ukázkami spojů pergoly se zdí domu.

Pergola - kotvení do zdi
Pergola u zdi domu
Připevnění vazníku pergoly ke zdi

Kategorie produktů