Fotovoltaika Vladeko

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva


Instalace FVE o výkonu 39,6 kWp v areálu společnosti VLADEKO spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006839
Doba realizace projektu: 29. listopadu 2022 až 30. června 2024
Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Vladeko spol. s.r.o. o výkonu 39,6 kWp bez akumulace bude realizována na střeše objektu. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).
Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.