Venkovní učebny 

Venkovní učebny

Výuka na čerstvém vzduchu je zábavnější a přínosnější pro žáky i učitele. Nejen v rámci přírodovědy, ale i matematika, čeština a jiné předměty se mohou vyučovat venku. Venkovní učebna umožňuje přímý kontakt s živou přírodou a okolním prostředím. 

Základním vybavením pro venkovní učebny by měly být stoly a lavice odolné proti povětrnostním vlivům.

Žáci mohou objevovat a zkoumat životní prostředí, ekosystémy, rostliny, živočichy a další přírodní jevy. Mohou provádět pokusy, pozorování, sbírat vzorky a analyzovat data přímo v terénu, což rozvíjí jejich logické myšlení a dovednosti.

Důležité je...

Zobrazit celý text

Výuka na čerstvém vzduchu je zábavnější a přínosnější pro žáky i učitele. Nejen v rámci přírodovědy, ale i matematika, čeština a jiné předměty se mohou vyučovat venku. Venkovní učebna umožňuje přímý kontakt s živou přírodou a okolním prostředím. 

Základním vybavením pro venkovní učebny by měly být stoly a lavice odolné proti povětrnostním vlivům.

Žáci mohou objevovat a zkoumat životní prostředí, ekosystémy, rostliny, živočichy a další přírodní jevy. Mohou provádět pokusy, pozorování, sbírat vzorky a analyzovat data přímo v terénu, což rozvíjí jejich logické myšlení a dovednosti.

Důležité je, aby žáci měli na učení klid a mohli se soustředit. Proto jsou venkovní učebny ideálním spojením přírody a vzdělávání a zažívají celosvětový boom. 

Venkovní učebny poskytují nový přístup ke vzdělávání a rozšiřují tím hranice tradičních tříd. V první řadě je to těsné propojení s přírodou. Studenti mohou pozorovat živočichy, rostliny nebo počasí a tím se vzdělávat v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.

Zobrazuji 1 – 6 z 6 produktů

A kde všude lze postavit venkovní učebnu?

Trávení času venku je prokazatelně přínosné pro fyzické i duševní zdraví studentů. Pobyt ve venkovních učebnách může snižovat stres, zlepšovat náladu a podporovat fyzickou aktivitu dětí.

klasická venkovní učebna

 • Školní pozemky - škola může vyhradit část školního pozemku pro venkovní učebnu. Může to být zahrada, školní dvůr, nevyužitý prostor nebo speciálně navržená oblast pro venkovní vzdělávání
 • Přírodní rezervace nebo parky - venkovní učebnu lze umístit i do přírodní rezervace, lesa nebo do parku
 • Zahrady a botanické zahrady - poskytují bohatství rostlin a stromů pro studium přírody a životního prostředí
 • Zemědělské pozemky a vzdělávací farmy - s dostatkem chovaného zvířectva a praktickými zkušenostmi s pěstováním plodin nebo obilovin
 • Historické lokality - výuka dějepisu a kulturního dědictví, historické lokality nabízejí živé učební prostředí, jak to bylo v minulých dobách
 • Břehy řek a rybníků - vhodné pro studium vodních ekosystémů, hydrologie a vodního života
 • Veřejná prostranství, náměstí nebo nádvoří - mohou mít vyhrazený určitý prostor pro venkovní učebnu. Je však důležité získat potřebná povolení od místních úřadů nebo organizací

Při výběru lokality pro venkovní učebnu je důležité zvážit dostupnost, bezpečnost a přírodní charakteristiky místa tak, aby co nejvíce vyhovovalo pedagogickým cílům a potřebám studentů.

venkovní učebna atypického tvaru

Venkovní učebna nabízí nejen nové možnosti pro tradiční předměty, ale také poskytuje přístupům k výuce, která je přizpůsobena věku a zájmům studentů.

Jaké předměty lze vyučovat ve venkovních učebnách?

Venkovní učebny jsou vhodné pro výuku v podstatě všech předmětů, ať už tradičních - matematika, literatura, dějepis, výtvarná výchova, tak i těch, které přímo souvisí s přírodou a životním prostředím - biologie, chemie, fyzika, přírodopis...

Některé předměty jsou pro výuku ve venkovní učebně jako dělané

 • Přírodopis a biologie - pozorování chování živočichů nebo hmyzu v jejich přirozeném prostředí, pěstování a zkoumání rostlin, sledování počasí a zněn klimatu...
 • Chemie - praktické pokusy s vodou, půdou nebo pískem, zkoumání chemických procesů v přírodě, spalování různých solí, používání různých rostlin jako přírodních indikátorů pH k ukázce kyselého nebo zásaditého prostředí
 • Fyzika - zkoumání přírodních jevů jako je světlo, teplota nebo zvuk v reálném prostředí
 • Matematika - měření vzdáleností nebo ploch a zpracovávání získaných dat
 • Výtvarná výchova - kreslení nebo fotografování rostlin, stromů okolní krajiny...
 • Literatura - venkovní čtení nebo psaní různých textů spojených s přírodou
 • Dějepis - vyučování historie spojené s místní lokalitou

kruhová venkovní učebna

Čím by měla být venkovní učebna vybavena?

Každá venkovní učebna by měla být vybavena individuálně, ale tak, aby byla funkční, pohodlná a bezpečná pro všechny typy venkovního vzdělávání, které v ní bude probíhat.
Některé vybavení ve venkovních třídách by mělo být samozřejmostí - 

 • pohodlné a povětrnostním vlivům odolné židle nebo lavice
 • stoly nebo pracovní plochy na psaní
 • tabule
 • odpadkové koše

Netradiční vybavení venkovní učebny se odvíjí například od předmětů, které se v ní budou vyučovat

 • - přenosné počítače nebo tablety
 • - záhony nebo kompostéry pro výuku o pěstování rostlin
 • - vodní prvky jako je malý rybník nebo potok pro studium vodních ekosystémů a vodních organismů
 • - interaktivní tabule pro výuku matematiky nebo jazyků
 • - venkovní hudební nástroje jako jsou xylofony nebo bubny, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům

Tvar a velikost venkovní učebny

Tvar a velikost venkovní učebny závisí na několika faktorech. Především na počtu studentů, kteří ji budou používat, ale také například na předmětech, které se v ní budou vyučovat. Tyto učebny by měly být bezpečné a snadno přístupné i pro studenty s omezenou mobilitou.

učebna do výrobní haly


Zatímco tradiční učebny jsou často čtvercové nebo obdélníkové, venkovní učebny mohou být kruhové nebo atypických tvarů. Kruhové uspořádání venkovní učebny podporuje vzájemnou spolupráci mezi studenty a vyučujícím nebo mezi samotnými studenty navzájem. Venkovní učebny mohou mít třeba vzhled jednoduchého, zahradního altánu, který má místo bočních výplní lavice.  Nepravidelný tvar venkovní třídy zase lépe zapadne do okolního prostředí.

A co závěrem napsat o venkovních učebnách?

Venkovní třídy představují cenný a inovativní přístup ke vzdělávání a studentům a učitelům umožňují využívat bohatství a rozmanitost přírodního prostředí pro učení, což přináší řadu výhod. Přírodní prostředí může zvýšit zvědavost a motivaci studentů ke vzdělání, praktické a zážitkové vzdělávání je pro ně snáze zapamatovatelné.

venkovní učebna do parku

Čas strávený ve venkovní učebně má prokazatelně větší přínos pro fyzické a duševní zdraví studentů, včetně snížení stresu a zlepšení celkové pohody ve třídě.

Kategorie produktů