Montáž dřevěné zahradní chaty Dianne na malé zahradě

Montáž dřevěné zahradní chaty Dianne na malé zahradě

Paní Dana získala vypořádáním dědictví po mamince část zahrady se vzrostlými stromy. Tento mírně svažitý pozemek se rozhodla nějak smysluplně využít. Ona sama bydlí v bytovce, ale hodně času tráví se svými pěti vnoučaty. Potřebovala by nějakou zahradní, montovanou chatku, kam by se v případě nepěkného počasí mohli všichni schovat, popřípadě by v ní mohla uvařit pro děti jednodušší oběd.

Návrh řešení zakázky pro zákaznici

Rozměrově se paní Daně nejvíce zamlouvala zahradní chata Dianne od holandského dodavatele Tuindeco i s tím, že se několik stromů bude muset porazit. Užitná plocha chaty je 23 metrů čtverečních a to by pro ni i vnoučata mohlo stačit. Jak ale vyřešit svažitý terén? I s tím se dá něco dělat. Naším technikem bylo navrženo postavit chatu na zemní vruty. Byl zaměřen sklon terénu a zpracován návrh včetně počtu a hlavně délky použitých vrutů. Chata bude postavena na celkem 42 vrutech značky BAYO.S.

Na dovybavení zahradní chaty jsme přiobjednali

 • podlahu ze smrkových palubek o síle 26 mm
 • střešní krytinu Bardoline Top – bobrovka červená
 • zakončení střechy okapovými žlaby a okapovými svody s výklopnou klapkou do sudu
 • povrchovou úpravu v podobě impregnace Xylamon HP a nátěr lazurou v barvě antická pinie

Chata byla kamionovou přepravou přivezena a další akce, či-li povrchová úprava dle požadavku zákaznice probíhala na lakovně.  Po zaschnutí všech nátěrů byla chata zabalena a dopravena na místo montáže.

Montáž dřevěné chaty na pozemku 

 • základový rošt na zemních vrutech
 • stavba obvodových stěn
 • osazení nosných trámu pro střešní záklop
 • zaklopení střechy a položení střešní krytiny
 • montáž okapů a okapových svodů
 • zaklopení podlahy smrkovými palubkami o síle 26 mm
 • osazení dveří a oken
Boční pohled na chatu Dianne postavené na svažitém terénu.
Pozemek se vzrostlými stromy, některé stromy budou muset být vykáceny.
Grafický návrh základového roštu včetně vyznačení pozic vrutů.
Protože díky svažitému terénu bude podlaha chaty u vstupu cca 80 cm nad zemí, musel být vyřešen i vstup do chaty. Vyrobíme a dodáme tři dřevěné schody dle přiloženého nákresu.
Chata byla kamionovou přepravou přivezena a další akce bude probíhat na lakovně.
Chata zabalená v několika balících se na lakovně rozbalí a provedou se jednotlivé nátěry dle požadavku zákaznice.
Prkna s vyřezanými zámky ještě v přírodním stavu těsně před ošetřením nátěry.
Poctivý nátěr impregnací a lazurou v barvě antická pinie. Po zaschnutí všech vrstev se celá chata opět zabalí a odveze na místo montáže.
Na základě zpracovaného grafického návrhu včetně výpočtů byla provedena montáž zemních vrutů BAYO.S .
Zbytky po vykácených starých stromech a vruty připravené na montáž základového roštu pod chatu.
Na výšce jednotlivých zavrtaných zemních vrutů je patrné, jak moc je terén pod chatou svažitý.
vyska-jednotlivych-vrutu
Základový rošt z impregnovaných smrkových hranolů 88 x 88 mm pod chatu je hotový, může se začít s montáží jednotlivých stěn.
Tentokrát jsme na povrch pod chatu nedávali netkanou textilii proti prorůstání trávy, zákaznice si ji nepřála.
Montáž stěn je velice jednoduchá. Prkna s přesně vyříznutým zámkem do sebe krásně zapadnou.
V průběhu stavby stěn je vsazen rám pro dvoukřídlé dveře a budou se vsazovat i rámy pro okna. Okna jsou otevíratelná, zasklena izolačním dvojsklem a mají rozměr 78 x 80 cm.
Z každé strany dvoukřídlých dveří je jedno otevíratelné okno .
Detail osazení nosných trámů střešního pláště.
Zaklopení celé střechy palubkovým záklopem, který je součástí dodávky
Na palubkový záklop byla položena střešní hydroizolace. Na izolaci se po té položila střešní krytina Bardoline Top – bobrovka červená.
Dokončeno i štítové olemování na bočních stranách střechy
Okapové háky na zadní straně chaty.
Okapové háky přichycené na okapnici – plotový rýgl seříznutý pod úhlem 9° .
Na zadní a přední straně chaty jsou instalovány okapové žlaby a okapové svody s výklopnou klapkou do sudu z pozinkovaného plechu.
Detail výklopné klapky do sudu.
Instalace podlahy – smrkovými palubkami o síle 26 mm bude zaklopen celý základový rošt ,
Detail podlahové palubky se smrkového dřeva - palubka má z jedné strany vyfrézovanou drážku a z druhé konstrukční perko. Perko zapadá do drážky, proto je montáž velmi jednoduchá a výsledný vzhled je bezchybný.
Vnitřek chaty s položenou smrkovou podlahou. A máme hotovo.
V původním návrhu byla ještě výroba a montáž tří dřevěných schodů pro vstup do chaty. Nakonec se paní Dana rozhodla pro zbudování suché podezdívky z kamene kolem dokola celé chaty a stejným způsobem budou realizovány i schody.