Dělící stěny Praktik k odclonění terasy od sousedních pozemků

Dělící stěny Praktik k odclonění terasy od sousedních pozemků

Paní Jitka nás oslovila s dotazem na individuální úpravu dělící stěny Praktik. Ráda by si zvětšila soukromí na terase přiléhající k domu v zahradě v řadové zástavbě. Terasa je vydlážděná betonovou dlažbou. Po zaměření na místě jsme navrhli ukotvení pomocí patek D902 určených k zabetonování, do kterých bychom zasadili nosné sloupky. Do těchto sloupků bychom uchytili přes kovové úhelníky dřevěné stěny. Navržené řešení se zákaznici zamlouvalo a dřevěná plotová zástěna byla předána do výroby.

Dělící stěny Praktik na odclonění terasy

  • dvě dělící stěny Praktik o rozměru 180 x 180 cm
  • jedna stěna Praktik Atyp o rozměru 180 x 60 cm
  • pět kusů plotových sloupků 9 x 9 cm
  • pět kusů dvojitých úchytů "H"
  • dvanáct kusů úchytů "L" s vrutem

Po uhrazení zálohy jsme mohli začít s výrobou. Dělící stěny jsme vyrobili z dokonale vysušeného a opracovaného smrkového dřeva. Nátěr jsme provedli tenkovrstvou lazurou Xyladecor Classic HP v odstínu antická pinie.
Oproti standardním stěnám Praktik si paní Jitka přála stěny otočit o 90°. Vnitřní prkna stěny Praktik tak budou situována vodorovně. Nosné sloupky jsme vyrobili se zakončením do špičky kvůli lepší ochraně proti vodě.

Drobnou komplikací při montáži pak byla pouze skutečnost, že jsme museli vše pronášet přes obytnou část domu. I s tím jsme si však bez potíží poradili.
Abychom montáž mohli provést v jednom dni, museli jsme patky pro sloupky montovat do ještě nevytvrzeného betonu a sloupky a dělící stěny zafixovat proti pohybu.

Povrchovou úpravu zástěn Praktik jsme provedli tenkovrstvou lazurou v odstínu antická pinie
Na kotvení plotových sloupků do dlažby jsme použili dvojitý úchyt H
Zakončení plotových sloupků v horní části  jsme provedli ve tvaru špičky, je to lepší ochrana plochy proti dešťové vodě