Instalace dřevěných zástěn Modern v řadové zástavbě

Instalace dřevěných zástěn Modern v řadové zástavbě

Obrátila se na nás developerská a realitní firma, která se zabývá výstavbou a prodejem řadových domů v nedalekém městečku s požadavkem na výrobu a montáž dřevěných dělících stěn. V případě řadové výstavby plynule navazuje jeden domek na druhý a dělícími stěnami by chtěla firma docílit i částečného soukromí na sousedících pozemcích.

Odclonění sousedících pozemků zástěnami Modern

  • plné dělící stěny s horizontálním drážkováním
  • plotové sloupky v horním zakončení oblouk
  • atypická ozdobná mříž Jana, oko 5 x 5 cm

Dle zaměření jsme dělící stěny Modern vyrobili v několika atypických rozměrech a v atypických rozměrech jsme vyrobili i plotové sloupky a ozdobné mříže Jana.

Plná dělící stěna Modern je vyrobena:

  • vrstvená biodeska s drážkováním
  • dřevěný rám 4 x 9 cm

Plotový sloupek je vyroben:

  • smrkové hladce hoblované dřevo
  • zakončení sloupku oblouk, pomáhá odvádět dešťovou vodu

Ozdobná mříž Jana:

  • mříž se sbíjeným spojem latí
  • síla latě 1,5 x 3 cm
  • síla rámu 4 x 4 cm

Zhotovené části na odclonění jednotlivých domů a pozemkům k nim patřícím jsme povrchově ošetřili základní impregnací a ochranou lazurou v odstínu antické pinie.

Kotvení sloupků pro zástěny jsme provedli na kovovou patku "H" D902, která je vhodná k zabetonování. Na takto připravené sloupky jsme pomocí kovových úhelníků přichytili dřevěné zástěny. Do zdi byly zástěny kotveny přes chemickou kotvu a závitovou tyč.

Plné stěny instalované mezi sousedícími pozemky
Některé ze zástěn si zákazník přál doplnit ozdobnou mříží
Kotvení zástěn do zdi domu přes chemickou kotvu a závitovou tyč
Plotové sloupky měly v horní části obloukové zakončení
Plotový sloupek kotvený na kovovou patku s roxorem
Pomocí kovových úhelníků jsou zástěny kotveny na plotový sloupek
Část zástěn jsme kotvili přímo do terasy u domu
Některé zástěny jsme kotvili do plotové betonové podezdívky
Detail úchytu sloupku do kovové patky