Stavba veliké pergoly z masivních smrkových KVH hranolů

Stavba veliké pergoly z masivních smrkových KVH hranolů

Manželé z nedalekého městečka se na nás obrátili s žádostí o zastřešení veliké terasy u domu. Námi vyrobenou pergolu viděli u známých a moc se jim líbila. Zaslali nám také pár snímků pro představu, kde by měla pergola stát.

Návrh na pergolu z masivních KVH hranolů

Technik Jan si jel místo prohlédnout, zaměřit a upřesnit požadavky manželů.

  • okapový svod s výklopnou klapkou do sudu
  • boční zástěna
  • vedle dveří dřevěný kryt pro elektrické vedení na osvětlení pergoly
  • stojky pergoly ukotvené do dvojitého úchytu „H“ zabetonovaného do podkladu
  • kování zafrézované do stojky manželé nechtěli

Naši technici vytvořili několik okótovaných návrhů opěrné zastřešené pergoly ze smrkových KVH hranolů a pro lepší představu i v barevném provedení. Pro zastřešení byl vybrán komůrkový polykarbonát 10 mm v kouřovém provedení. Návrh byl následně odsouhlasen a mohlo se zadat do výroby.

Výroba zastřešené pergoly a následné ošetření dřeva

 V truhlárně bylo nařezáno a ohoblováno vše potřebné.

  • 6 kusů stojek 14x14 cm – lepený hranol ze smrkového dřeva
  • 13 kusů střešních ráhen 6x14 cm – lepený hranol ze smrkového dřeva
  • hranoly 6x14 cm pro postranní vazníky
  • 1 x nátěr impregnací
  • 2 x nátěr lazurou Palisandr

Dále bylo připraveno vše na výrobu atypické zástěny, kterou běžně nevyrábíme. Vše putovalo do lakovny. Na místě byla firmou provedena také betonáž dvojitých „H“ úchytů -  a po zatvrdnutí betonu kolem úchytů se mohlo přistoupit k samotné montáži. Ke stěně domu bylo připevněno nosné ráhno, které slouží jako podpěra pro boční ráhna.

Terasa u domu na které si manželé přejí postavit pergolu.
Okótovaný, grafický návrh pergoly pro lepší představu i v barevném provedení.
V truhlárně byly nařezány a ohoblovány stojky z lepeného hranolu, střešní ráhna i hranoly pro postranní vazníky. Dále bylo připraveno vše na výrobu atypické zástěny, kterou běžně nevyrábíme
Vše putovalo do lakovny, kde byly provedeny nátěry impregnací a lazurou Palisandr.
Na místě byla firmou provedena betonáž dvojitých „H“ úchytů.
Po zatvrdnutí betonu kolem úchytů se mohlo přistoupit k samotné montáži.
Ke stěně domu bylo připevněno nosné ráhno, které slouží jako podpěra pro boční ráhna.
Pultová střecha z kouřového polykarbonátu byla olemována hliníkovým profilem, který navíc polykarbonát zpevní.
Jednotlivé polykarbonátové pásy byly spojeny a spoje překryty oblou hliníkovou lištou o šířce 60 mm. K utěsnění pultové střechy ke stěně domu bylo použito 8m těsnícího plechu.
Opěrná pergola těsně před dokončením. Ještě mírné terní úpravy a dílo je hotovo.
Pergola byla ve velmi krátkém termínu dokončena a předána k užívání.