Montáž dlouhého dřevěného plotu a dřevěných vrat z plotových planěk

Montáž dlouhého dřevěného plotu a dřevěných vrat z plotových planěk

Pan Pavel navštívil naši firmu s požadavkem zhotovení téměř 85 metrů dlouhého dřevěného plaňkového plotu kolem svého bydlení na samotě u lesa. S technikem Janem, který prováděl zaměření se domluvili, že demontáž a likvidaci původního oplocení si zákazník provede sám až těsně před montáží plotu nového, aby mu lesní zvěř nelezla na pozemek a nepůsobila škody okusem stromků. 

Vzhledem k tomu, že zpracováváme vysušené řezivo, není vhodné realizovat plotovky přímo na těsno. Vhodná je minimální dilatace 2mm. Plotové plaňky neboli plotovky ve vlhkém prostředí zcela jistě zvětší svůj objem a mohlo by se při těsném seskládání bez dilatace celé plotové pole vyboulit. Sestavení jednotlivých polí jsme na naší truhlárně neprovedli a to z jednoho prostého důvodu. Plotová pole byla dlouhá přes tři metry. Předmontáž je možná pouze u plotových polí s délkou do dva a půl metru. Vzhledem k tomu, že i výška dřevěného plotu byla přes dva metry s polem by se velice špatně manipulovalo. 

Na výrobu dřevěného plotu bylo třeba

  • 870 kusů plotových planěk
  • 50 metrů plotového rýglu
  • 26 kusů hranolů z borovice (8,8 x 8,8 cm)
  • 85 metrů dvoustranné fazety
  • 16 metrů hoblovaného smrkového dřeva do kovové konstrukce pojezdových vrat

Stávající dosluhující hranoly nosných částí oplocení jsme nahradili hranolem z borovice s profilem 8,8 x 8,8 cm. Přesahující plotovky byly v horní části zpevněné po celé délce.

Finální nátěr celého plotu si zákazník zvolil v provedení 1x tlaková impregnace + 2 x nátěr dřevo-lazurou v odstínu ořech a proveden byl na naší lakovně. 

Samotná montáž na místě zakázky probíhala sice hladce, ale déle než je obvyklé. Vzhledem k velikosti plotových polí, nebyly předmontovány na truhlárně, ale museli být kompletovány naším montážním týmem až na místě. Dřevěná plotová pole jsme instalovali na kovové sloupky, které zůstaly z původního plotu. Kovová konstrukce posuvných vrat musela být doplněna o dřevěný hranol a kotvení plotových přířezů náš montážní tým pak realizoval přes něj.

Kovová konstrukce dvoukřídlích pojezdových vrat vyplněna plotovými plaňkami
Grafika s rozměry pro výrobu plotu
Technik Jan provedl několik grafických nákresů i s výpočty pro výrobu dřevěného lotu
Původní plot okolo rozlehlé zahrady
Dřevěný, neošetřený plot v lesním prostředí velice trpí
Původní dřevěný plot byl demontován a na kovové sloupky byly připevněny nové plotové dílce
Povrchová úprava byla  zákazníkem zvolena v odstínu ořech
Kotvení původní kovové konstrukce
Vzhledem k velikosti plotových dílců nebyly předmontovány na truhlárně, ale sestavovaly se až na místě.
Mezi jednotlivými plaňkami je vhodná dilatace minimálně 2 mm
Pojezdové vrata vyplněna plotovou plaňkou 1,8 x 9,4 cm, délka 220 cm.