Montáž zahradního altánu ze smrkového dřeva v zelené barvě

Montáž zahradního altánu ze smrkového dřeva v zelené barvě

Paní Míša se obrátila na naši firmu s požadavkem o renovaci zahradního altánu. Bohužel při zaměření místa náš technik Jan odhalil, že než oprava bude lepší altán zbourat a vystavět nový. I základová deska byla již v dezolátním stavu. Návrh zakázky byl následovný. Původní altán odstranit, zbudovat novou betonovou základnu a vystavět altán nový. A protože my nové zahradní altány stavíme rádi, nemusela nás zákaznice dlouho přemlouvat. 

Řešení zahradního altánu

  • altán vyrobíme ze smrkového dřeva
  • pultovou střechu pokryjeme asfaltovým šindelem
  • povrchovou úpravu provedeme ve dvou odstínech
  • kotvení altánu bude na kovový úchyt s vrutem

Zákaznice náš návrh odsouhlasila a uhradila poměrnou část faktury jako zálohu. Zakázka putovala do výroby. Naši truhláři připravili ze smrkového a dokonale vysušeného dřeva vše potřebné.

Materiál na výrobu dřevěného altánu

  • smrkové palubky 19 mm silné pro opláštění dolní části altánu
  • čtyři hranoly 9 x 9 cm jako stojiny
  • plotové rýgle
  • čtyři atypické mříže Klára s prosklením pro horní výplň altánu
  • palubky pro střešní záklop

Na lakovně jsme provedli nátěr ve dvou odstínech. Zastřešení, horní ráhna a mříže mají nátěr bílý, stojky a obložení jsou natřeny xyladecor classic v odstínu jedlová zeleň. Palubkový střešní záklop s asfaltovým šindelem rovněž je také v zeleném odstínu.

Montáž u zákaznice probíhala v předem domluveném termínu. Náš montážní tým nejprve ukotvil na kovové úchyty ve tvaru "L" s vrutem do předem připravené betonové, základové deska stojiny altánu. Mezi stojiny byly v dolní části přimontovány plotové rýgle a na tyto rýgle přišroubováno palubkové opláštění. Na střešní palubkový záklop jsme položili asfaltový šindel v zelené barvě. Horní část altánu mezi střechou a palubkovým opláštěním jsme vyplnili prosklenými mřížemi Klára.

Vnitřek byl dovybaven dřevěnými lavicemi.

Zahradní altán byl vyroben ze smrkového dřeva
Původní altán, který měl být původně opraven byl nakonec celý zbourán
Grafický návrh altánu pro zákaznici v barevném provedení
Grafický návrh zahradního altánu i s rozměry pro výrobu
Horní část altánu vyplněna prosklenou mříží Klára, kdy rozměr jednotlivého oka je 18 x 28 cm
Pod altán byla postavena nová základová deska ze  ztraceného bednění
Vnitřek altánu byl vybaven dřevěnými lavicemi
Ukončení střechy altánu dřevěným zaštítováním
Pultová střecha altánu byla pokryta asfaltovým šindelem v zelené barvě