Návrh na zastřešení vyvýšené terasy s betonovým krbem

Návrh na zastřešení vyvýšené terasy s betonovým krbem

Zásadní pro grilování je, abyste se u toho cítili dobře. A jak se můžete u grilování cítit dobře, když vám prší za krk? Řešením je objednat si u nás zastřešení terasy pergolou. Přesně takové řešení zvolil i náš zákazník pan Radovan. Na začátku byl telefonát od pana Radovana. Při tomto telefonátu se domluvil s naším technikem Vítkem na termínu zaměření terasy. V domluvený den přijel technik za panem Radovanem, kde přesně změřil prostor pro umístění pergoly. Zároveň se zákazníkem probrali jeho představu o designu pergoly a technická řešení. Následovala tvorba počítačové vizualizace pergoly a rozpočtové nabídky. 

Zastřešení vyvýšené terasy pergolou bylo navržena takto

  • nosné stojky budou vyrobeny z lepených hranolů o průřezu 12 x 12 cm
  • 9 střešních krokví bude mít průřez 6 x 12 cm
  • stěny pergoly budou vytvořeny z ozdobných mříží Zuzana, které budou umístěny i na delší straně pergoly pod střechou
  • střešní krytina bude komůrkový polykarbonát
  • zadní strana střechy bude ukončena okapovým systémem a dešťová voda ze střechy bude vyvedena mimo prostor terasy 
  • kotvení bude na kovové patky s "Y" do zámkové dlažby terasy

Po odsouhlasení mohla začít výroba pergoly v naší truhlárně. Výroba stojek a všech trámů proběhla z lepených hranolů ze smrkového dřeva. Díky technologii lepení nejsou hranoly náchylné na kroucení a jsou tedy jak tvarově, tak i pevnostně stálé. Mříže byly rovněž vyrobeny ze smrkového dřeva. Po výrobě bylo provedeno natření impregnačním základem a následně silnovrstvou lazurou v odstínu palisandr.

Montáž zastřešení u zákazníka

Náš montážní tým nejprve ukotvil stojky pomocí vratových šroubů do kovových patek "Y". Stojky byly propojeny pozednicemi na které byly připevněny krokve. Komůrkový polykarbonát byl ke krokvím upevněn pomocí oblých lišt a přítlačných terčíků. Polykarbonátové desky byly dokola olemovány hliníkovou lištou. Díky tomu nedochází k zatékání vody do komůrek polykarbonátových desek. Pro svod vody ze střechy byl k pergole přimontován kovový okapový žlab a okapový svod s výtokem dešťové vody mimo prostor terasy.

Dřevěné prvky pergoly byly ošetřeny silnovrstvou lazurou v odstínu palisandr
Grafický návrh na zastřešení terasy pergolou - horní pohled
Grafický návrh na zastřešení terasy pergolou - boční pohled
Grafický návrh na zastřešení terasy pergolou - čelní pohled
Na zastřešení terasy byl použit komůrkový polykarbonát o síle 10 mm kouřové barvy
Kotvení pergoly bylo na kovové patky do zámkové dlažby terasy.
Horní část přední strany pergoly vyplněna ozdobnou mříží Zuzana o velikosti 90 x 50 cm
Na zadní stranu pergoly byl připevněn okapový systém.
Spodní část pergoly vyplněna mříží Zuzana 90 x 170 cm
Vyústění okapového svodu mimo prostor terasy.
Hrany komůrkového polykarbonátu ukončeny hliníkovou lištou proti zatékání  dešťové vody do komůrek polykarbonátu
Na nižší stranu pultové střechy byl namontován kovový okapový systém.