Opláštění zahradního domku modřínovou palubkou

Opláštění zahradního domku modřínovou palubkou

Pan Martin nás oslovil ve věci dřevěného obkladu nevzhledného zahradního domku. V podstatě se jednalo o estetickou záležitost. Tento montovaný zahradní domek z šedivých cetrisových desek slouží jako technická místnost ve které je plynový kotel pro vytápění domu, tepelné čerpadlo pro výhřev venkovního bazénu a další technické záležitosti. Samozřejmě se najde i trochu místa na zahradní nářadí.

Se zákazníkem bylo dohodnuto, že si před realizací opláštění provede rozšíření betonového základu před a za domkem za pomoci betonových dlaždic- rozšíření cca o 10 cm (formát dlaždic zámkové dlažby ve tvaru obdélníku 10 x 20 cm) - opatření proti myším. Dlaždice budou též umístěny pod nosné vzpěry venkovní lavičky, která zakryje trubky na boku domku.

Na opláštění zahradního domku jsme použili:

  • modřínové palubky - obklad
  • smrkové hranoly - pomocný impregnovaný rám 
  • oplechování střechy a okapový svod
  • zárubně a dveře s novým kováním
  • okapničky nad okny a dveřmi

Na opláštění domku jsme použili modřínové palubky s nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou dle vzorkovnice. Orientace palubek byla ve vodorovném směru. Pohledová šířka palubky byla cca 135 mm. Mezi palubku a cetrisovou desku, která tvořila stávající plášť domku, byl vložen pomocný rám z impregnovaných smrkových hranolů, do kterého se kotvily připravené palubky. Palubky byly kotveny do pomocného rámu za pomoci nerezových vrutů. Tyto vruty zůstaly pohledové.

Vzhledem k tloušťce rámu a tloušťce palubky, bylo nutné zhotovit nové horní oplechování střechy a to ze tří stran. V prostoru okapu nebylo pomocné oplechování nutné.
Další částí zakázky bylo zhotovení nových dveří s uzavíráním na kliku a zámek. Stávající prvky dveří při obložení domečku nebylo možné použít. Ke dveřím byla vyrobena i nová zárubeň, protože ani stávající díly zárubně jsme nemohli použít.

Dále jsme zakázku rozšířili o nové oplechování nad okna a dveře - okapničky a okapový svod šedé barvy.

Obklad z modřínových prken jsme ošetřili tenkovrstvou olejovou lazurou
Obklad původního domku tvořily cetrisové desky
Původní dveře byly vyměněny včetně  zárubní
Grafický návrh na dřevěné obložení zahradního domku
K novému vzhledu domku jsme museli vyrobit i nové dřevěné dveře s novým kováním
Pod dřevěný obklad jsme připravili rám z impregnovaných hranolů
Modřínové palubky jsme na dřevěný rám kotvili pomocí nerezových vrutů
Prostor nad okny a dveřmi jsme osadili novým oplechováním - okapničky
Na boku domku je instalována dřevěná lavička pro zakrytí trubek
Práce na obkladu zahradního domku pokračovaly i za nepříznivého počasí