Plot z masivních prken na oplocení průmyslového objektu

Plot z masivních prken na oplocení průmyslového objektu

Pan Josef měl přání oplotit část průmyslového objektu. Celkem se jednalo o cca 30metrů plotu a posuvná vrata. Šlo mu hlavně o oddělení veřejné cesty a jeho výrobního prostoru. Jeho hlavním požadavkem byla robustnost konstrukce a rozumná cena. Neprůhledný dřevěný plot podmínkou nebyl, pouze neprůhledná vrata. Protože jsme firma pracující hlavně se dřevem, vyšli jsme zákazníkovi velmi rádi vstříc. 

Na dřevěné oplocení průmyslového pozemku jsme připravili

  • 15 dřevěných sloupků 14 x 14 cm
  • 12 kusů plotových polí
  • 40 kusů plotových prken do vrat 

Na truhlárně jsme nakrátili z vysušeného smrkového, ale nehoblovaného dřeva plotové sloupky, plotová prkna a plotové rýgle v potřebném počtu a daných délkách. Plotové sloupky i plotová prkna jsou v horní části seříznuta na úkos, aby dešťová voda nezůstávala na ploše a nenarušovala strukturu dřeva.  Všechny dřevěné části oplocení nebyly ošetřeny žádnou impregnací ani jiným nátěrem.  

Montáž dřevěného oplocení jsme začali tím, že jsme na hranici pozemku vykopali díry na železné masivní patky, které nabízíme (dvojitý betonový úchyt D 904). Tyto patka jsme zabetonovali a vzdálenost mezi jednotlivými úchyty byla 2,5 m. Po zatvrdnutí betonu jsme železné úchyty osadili nehoblovanými masivními dřevěnými sloupy 14 x 14 cm. Pak už to bylo vcelku jednoduché. Mezi sloupky jsme namontovali vodorovné nosné latě, na které jsme přidělali plotová prkna. Plaňky na plot jsme zvolili rovněž masivní - 2,5 x 14 cm v délce 200 cm a na nosné latě jsme je přitloukali hřebíky. Mezeru mezi prkny jsme zvolili cca 4cm.

Na vrata jsme ale použili již prkna hoblovaná - ty jsou v rozměru 2,7 x 13 cm. Mezeru na vratech si pan Josef přál minimální a tak je pouze 5 mm, aby mohlo dřevo během roku pracovat.

Konstrukce vrat byla vyrobena se svařených jeklů a na ni jsme připevnili dřevěná prkna 2,7 x 13 cm.
Mezera mezi prkny vrat byla pouze 5 mm, aby během roku při zmněně počasí mohlo dřevo pracovat
Pojezdová vrata byla osazena hoblovanými prkny bez povrchové úpravy o velikosti 2,7 x 13 cm
Na výrobu bylo použito dobře vysušené smrkové dřevo
Jako sloupky jsme použili nehoblované masivní dřevěné sloupy v horní části seříznuté do úkosu
Při stavbě plotu jsme nejprve zabetonovali dvojitý kovový úchyt, který byl po zatvrdnutí betonu osazen  masivním nehoblovaným sloupkem
Na masivní plotové sloupky jsme uchytili plotové rýgle rovněž z nehoblovaného, smrkového dřeva
Plotová prkna jsme zvolili rovněž masivní - 2,5 x 14 cm v délce 200 cm a na nosné latě jsme je přitloukali hřebíky. V horní části byla prkna seříznuta úkosem
Plotová prkna byla u zabetonovaného úchytu ve spodní části na místě krásně upravena do oblouku
Dřevěný plot byl zákazníkovi dodán bez povrchové úpravy