Realizace zastřešení terasy šedou pergolou v moderní zástavbě

Realizace zastřešení terasy šedou pergolou v moderní zástavbě

Pro našeho zákazníka Lukáše  jsme navrhli, vyrobili a namontovali nadčasově vypadající dřevěné zastřešení terasy v podobě rozměrově upravené pergoly Linda. Jak je vidět, moderní pergola v šedém provedení do moderní zástavby nemusí být nutně hliníková :), ale vyrobená ze dřeva. 

Na začátku všeho byl telefonát od zákazníka s požadavkem na zastřešení terasy za domem. Technik Vítek se vypravil za zákazníkem, aby mohl terasu přesně zaměřit a probrat se zákazníkem v klidu všechny jeho požadavky a zodpovědět případné otázky. Následně vytvořil počítačovou vizualizaci zastřešené pergoly se kterou byl zákazník spokojen. 

Z čeho jsme šedou pergolu na zastřešení terasy vyrobily?

  • stojky pergoly byly vyrobeny z lepených smrkových hranolů o průřezu 14 x 14 cm
  • krokve i pozednice byly rovněž vyrobeny z lepených hranolů o průřezu 6 x 16 cm
  • blenda ze smrkového, hladce hoblovaného dřeva, prkno o rozměru 1,9 x 14,5  cm

Díky použití lepených hranolů nedochází ke kroucení pergoly ani po letech používání. Jako střešní krytina byl zvolen plný čirý polykarbonát. Oproti komůrkovému polykarbonátu je plný polykarbonát těžší, zato je dokonale průhledný a nemůže dojít k tomu, že by do komůrek zatekla voda nebo se zde vysrážela vlhkost.

Průběh montáže šedé pergoly 

Montáž stojek proběhla na zabetonované úchyty "H". Pro uchycení pozednice u zdi domu se použila chemická malta a závitové tyče. Chemická malta se používá tak, že je nejprve do fasády vyvrtána dostatečně dlouhá díra, do které je následně natlačena chemická malta a závitová tyč tak, aby ze zdi koukala dostatečně dlouhá část. Na tyč se nasadí pozednice a zajistí kloboukovou hlavicí s podložkou. Při sesazení stojek s předním trámkem jsme použili tzv. ocelové céčko. Jedná se 6 - 8 mm silný ocelový plát nahrazující vzpěru a zpevňující tak celou pergolu. Na čelní stranu pergoly byla uchycena blenda o rozměrech 1,9 x 14,5 cm a délce 4 metry.

Polykarbonát se ke krokvím připevnil přítlačnými lištami a speciálními samořeznými Fasto šrouby s podložkou a těsnění. Střechu u zdi domu jsme oplechovali a utěsnili, aby nedocházelo k protékání vody mezi zdí a pozednicí. Nakonec byl k pergole namontován kovový okap pro svod vody ze střechy do určeného místa.

Šedá pergola na terase o domu byla instalována přes dvoje francouzské dveře
Příprava terasy u novostavby
Grafický návrh našeho technika Vítka i s rozměry
Boční grafické zpracování zastřešení terasy
Kotvení pergoly do terasové dlažby
Ocelové téčko zpevní pergolu a nahrazuje vzpěru
Připevnění krokví na pozednici na stěně domu
Pozednice byly na stěnu domu kotveny pomocí chemické malty a závitových tyčí
Propojený okapového žlabu s okapovým svodem s  vyústěním do kanálu
Okapový svod s vyústěním na okraj terasy do připraveného kanálu
Do zabetonovaných kovových úchytů byly připevněny stojky pergoly o průřezu 14 x 14 mm
Konce okapových žlabů zakončeny kovovým čelem
Na zastřešení pergoly byl použit plný čirý polykarbonát o síle 6 mm