Sestava pergol a altánů z modřínu instalována mezi bytovými domy

Sestava pergol a altánů z modřínu instalována mezi bytovými domy

Na základě požadavku jedné developerské firmy jsme řešili vybavení uvnitř vnitrobloku. Firma, kterou jsme byli osloveni část okolních domů přestavěla na kanceláře a část na rezidenční bydlení. Uvnitř vnitrobloku na základě projektu má v úmyslu vybudovat malý parčík pro odpočinek a relaxaci.

Po zaměření velikosti pozemku jsme navrhli několik pergol a altánků různě rozmístěných po ploše zamýšleného parku. Pergoly i altánky byly navrženy v atypickém provedení. Jediným požadavkem bylo, aby pergolazahradní altán byly vyrobeny z modřínového dřeva. 

Dřevěná pergola z modřínového hranolu:

  • sloupky a pozednice - 45 x 145 mm
  • treláže - 40 x 60 mm

Atypický šestiboký altán:

  • sloupky, rozpěry, krokve - 45 x 145 mm
  • lavičky - 45 x 90
  • modřínové palubky silné 19 mm na podbití

A protože jak u pergol, tak altánů bylo atypické řešení, požádali jsme zakázkovou zámečnickou výrobu o spolupráci, aby pro nás vyrobili potřebné kotvení a ocelové svařence pro spojení krokví pro pergolové stříšky. Všechny dřevěné prvky vyrobili naši truhláři dle dodaných výkresů z modřínových hranolů. Hranoly dohladka ohoblovali a srazili ostré hrany.

Na lakovně jsme provedli povrchové ošetření dřeva pouze bezbarvým nátěrem Flügger Traeoline Classic. Po nátěru naši truhláři jednotlivé stojky osadili kováním z pozinkované oceli, připravili lavičky a sesadili krokve do dodaných svařenců pro altánky.

Z truhlárny s předmontovanými částmi pergol a altánů se náš montážní tým vypravil na místo realizace. Nejprve naši kolegové zabetonovali jednotlivé stojky. Po vytvrdnutí betonu na altány posadili základ stříšky z krokví, který pobili modřínovými palubkami. Na palubkový záklop přijde oplechování. Do spodní části šestibokých altánků přišroubovali vždy po třech lavičkách. Tím byla naše práce u konce. Parkovou úpravu pozemku a osazení keři a pnoucími rostlinami už bude na známé zahradnické firmě. 

Atypická šestiboká pergola s dřevěnými lavičkami
Zpracovaný návrh na kotvení atypické pergoly
Řešení střechy pergoly naším technikem
Ocelový svařenec na spojení dřevěných krokví pergoly
Pergolu jsme vyrobili z opracovaných modřínových hranolů
Zadní a horní část pergoly byla doplněna trelážemi z modřínových hranolů
Boční treláž zakomponována mezi stojky pergoly
Stojky pergoly v ocelovém kotvení pergoly
Detail ocelového svařence kotvení pergoly zabetonovaný do podkladu
Střecha altánu byla zaklopena palubkovým záklopem na které bude instalováno oplechování
Detail spojení stojky altánu se spodním lemováním střechy
Ocelovým pozinkovaný svařenec do kterého byly sestaveny krokve střechy šestibokého altánu
Mezi tři dvojice pergolových stojek jsou umístěny sedačky z modřínových hranolů