Stavba dvou dětských věží Jungle Hut a Jungle Palace spojených mostem Bridge Link

Stavba dvou dětských věží Jungle Hut a Jungle Palace spojených mostem Bridge Link

Paní Kateřina nás oslovila s požadavkem výroby, dodání a montáže rozsáhlého dětského hřiště Jungle Gym. Toto hřiště se podle jejích představ mělo skládat ze dvou herních věží, spojovacího lanového mostu, houpačky a šplhací stěny. Po konzultaci s naším technikem byla navržena herní sestava z věží Jungle Hut a Jungle Palace, které by mezi sebou byly spojeny mostem Bridge Link. K větší věži by navíc byl přimontován modul se šplhací stěnou, lanovou sítí a jednou houpačkou. Zákaznice s tímto návrhem souhlasila a tak byla zakázka zadána do výroby.

Ve výrobě truhláři podle přesných nářezových plánů nařezali sloupky, rýgle a prkna z tlakově impregnovaného smrkového dřeva. Tlakově impregnované dřevo není nutné žádným dalším způsobem povrchově upravovat nátěrem lazurou a i tak je chráněno před vlivy počasí, plísněmi a hnilobou. Profil hlavních stojek dětských věží Jungle Gym je 9 x 9 cm a tato hřiště jsou vhodná pro děti od 3 do 14 let. Hřiště jsou určena pro soukromí sektor a jejich bezpečnost je zaručena v souladu s evropskou normou EN 71.

Stavba hřiště probíhala na zpevněné zatravněné ploše. Pro montáž na místě byly použity zatloukací zemní kotvy, které jsou součástí dodávky a do kterých byly přišroubovány nosné sloupky hřišť. Výhodou použití zemních kotev je jejich rychlá a snadná instalace bez nutnosti betonování. Po postavení obou věží byl namontován spojovací most a rozšiřující modul s houpačkou. V dolní části věže Jungle Hut byl vestavěn domeček s barevnými plastovými dveřmi a okenicemi. Nakonec byla k menší věži přišroubována zelená skluzavka s vlnou a k větší věži skluzavka červená.

Herní prvky pro dovybavení dětského hřiště

  • piškvorky
  • periskop
  • plastový volant
  • látkový výtah na hračky
  • provazový žebřík

Řada dětských hřišť Jungle Gym nabízí prakticky nekonečné možnosti kombinací a rozšíření. Dokonce je možné dodatečně instalovat rozšíření k již stojícímu hřišti. Pokud máte dostatečně velkou zahradu, nejste při výběru ničím omezeni.

Stavba dvou dětských hřišť propojených můstkem
K herní věži Jungle Palace byla připojena dlouhá červená skluzavka
Sestava hřišť rozšířena o šplhací stěnu s barevnými kameny na jedné straně a lanovou sítí ze strany druhé.
Věž Jungle Palace má dřevěnou stříšku, věž Jungle Hut má stříšku plátěnou
K herní věži Jungle Hut byla připojena skluzavka zelená
Do spodní části věže Jungle Hut byl ještě vestavěn domeček s plastovými dveřmi a okenicemi