Stavba velkého dětského hřiště Hy-Land v obytné zóně

Stavba velkého dětského hřiště Hy-Land v obytné zóně

Zástupci nově postavené obytné zóny nedaleko Prahy se na nás obrátili s požadavkem vyřešení dětského hřiště. Do této lokality se nastěhovala spousta rodin s malými dětmi a potřebují právě pro tyto děti nějaké vyžití. Pro budoucí dětské hřiště jsme postupně dodali dvě obří věže (herní sestavy) Hy-Land splňující požadavky pro užití ve veřejném sektoru s certifikací dle normy EN 1176. 

Řešení velkého dětského hřiště v obytné zóně

Sestavy Hy-Land jsou primárně určeny pro základní nebo mateřské školy, hotelová zařízení a do rekreačních objektů či parků. Sestava se vyrábí z tlakově impregnovaného smrkového dřeva (je použita impregnační látka Wolmanit CX 10-zelené barvy). Hlavní sloupky věže a houpačky, které jsou kotveny k zemi, jsou vyrobeny z hranolů 9x9 cm. Ostatní prvky sestavy jsou z různých profilů, a to:9x9cm, 4,5x7cm, nebo 1,8x 14,5 cm. Dodávaná skluzavka je tmavě zelená vyrobená z odolného plastu.

Taková hřiště musí splňovat i požadavek na bezpečnost, co se týče dopadové plochy, která dokáže utlumit energii pádu z větší výšky. Pro ten účel byl zvolen praný kačírek. Za jakost dopadové plochy odpovídá majitel hřiště. 

Montáž dětského hřiště Hy-Land

Hřiště muselo být od začátku montáže uzavřené, a to až do doby, kdy byla dokončena dopadová plocha - kačírek! Montážní tým naší firmy zajistil odbornou montáž dle právně závazných zásad pro bezpečnost hřišť. 

Montáž hřiště probíhala v základu vykopaném do hloubky 30 cm pod úroveň okolního terénu. To však sebou neslo nutnost kotvení za pomoci speciálních patek, které se musí zabetonovat. Zde však práce nebyla jednoduchá a zhotovení základu pro tyto patky vyžadovalo užití bagru. Naštěstí nám pomohla firma, která se zabývá výkopovými pracemi.  Po osazení obou věží pak bylo třeba navést dopadovou plochu-kačírek.  Při vyměření a umístění druhé sestavy P8 bylo užito letecké snímkování.

Hřiště Hy-Land P8 a P8S je určeno pro děti od 3 do 12 let a v jeden daný okamžik si na nich z důvodu bezpečnosti může hrát maximálně 26 dětí najednou. Prostor pod věžemi lze vyplnit i několika pískovišti pro ty nejmenší, ale to už záleží jen na majitelích.

Dětské dřevěné hřiště Hy-Land P8 je bytelné stavebnice několika věží pohromadě
Hy-Land P8-S jsou tři věže rozšířené o houpačkový modul s dvěma houpačkami
Na rozmístění dětských hracích sestav  byl použit letecký snímek
Montáž dětské věže Hy-Land P8
Na vyhloubení děr pro zabetonování patek musel být použit bagr
Těžká technika pomáhala i při osazení základu  herního prvku
Vybagrované díry byly zality betonem a do betonu vloženy kovové, pozinkované kotvy
Kovové kotevní sety pro veřejná dětská hřiště jsou součástí dodávky
Detail kotvení skluzavky
Detail horního uchycení skluzavky
Na krytí vystouplých šroubů se na dětském hřišti používají ochranné plastové krytky
Po utvrdnutí betonu a lehké úpravě povrchu se začne se samotnou montáží jednotlivých dětských věží
Sešroubování jednotlivých částí herní věže na spodku sestavy
Pohled na spojovací můstek mezi věžemi zespodu
Zabetonované kovové patky do kterých jsou přichyceny stojky věží
Po zabetonování patek u dětských hracích věží je potřeba udělat lehkou povrchovou úpravu okolí
Na věže se vstupuje po žebříku z kovovými stupni
Značka dětského hřiště s certifikací na veřejná prostranství
Jako dopadová plocha pod obě hrací věže byl  zvolen drobný kačírek