Stavba velkého dřevníku bez podlahy usazeného na zatloukací trny

Stavba velkého dřevníku bez podlahy usazeného na zatloukací trny

Dlouholetý zákazník nás oslovil ve věci zbudování přístřešku na uskladnění dřeva. Zadání znělo jasně: "dřevník dělený na tři díly po 2 dvou "metrech", se zastřešením stejným jako mám na předešlé pergole". Po zaměření prostoru jsme navrhli přístřešek na dřevo, který bude postaven ve vymezeném prostoru. Pravdou je že dřevník vyšel kapánek větší :-) cca 3 kubíky.

Stavbu přístřešku na dřevo jsme řešili 

  • smrkový hranol 90 x 90 mm na sloupky, krokve a pozednice
  • smrkový hranol 45 x 75 mm na pomocnou lať
  • 5 dělících stěn Praktik v atypickém rozměru 
  • polykarbonát na zastřešení
  • zatloukací trny na ukotvení

Uhrazením zálohové faktury jsme považovali zakázku na dřevěný dřevník za odsouhlasenou a předali ji do výroby. Hlavní konstrukci dřevníku tvořily smrkové sloupky 9 x 9 cm. Záda a boky dřevníku jsme uzavřeli příčkami dle vzoru našich typových dělících stěn Praktik. Středové dělící příčky byly sestaveny z rýglů. Nátěr na lakovně jsme provedli impregnačním napouštědlem a silnovrstvou lazurou v odstínu mahagon.

V druhé polovině července jsme mohli začít s montáží. Podmínkou pro úspěšné absolvování montáže v jednom dni bylo, aby si zákazník přemístil palivové dřevo mimo prostor nového dřevníku a demontoval si  stávající podlahu. Kotvení dřevníku bylo navrženo za pomoci zemních vrutů značky BAYO.S.  Sklon terénu jsme eliminovali odstupňováním délek svislých sloupků.

Střešní plášť pak tvořil čirý trapézový polykarbonát, podepřený střešními latěmi.

Podlahu v dřevníku jsme neřešili. Tu si zákazník vyřešil z betonářských sítí a zatravňovacích dlaždic, kdy cílem bylo udělat provětrávanou podlahu.

Podlahu dřevníku jsme neřešili, tu si zákazník vyřešil  pomocí zatravňovacích dlaždic
Grafický návrh dřevěného přístřešku na uskladnění dřeva
Technik Jiří zaměřil prostor  a vytvořil okótovaný návrh který jsme předali do výroby
Středové dělící příčky byly sestaveny z dřevěných  rýglů.
Boční a zadní stěnu dřevníku jsme vyplnili dělícími stěnami Praktik