Výměna starého plotu z dřevěných planěk za nový

Výměna starého plotu z dřevěných planěk za nový

Odstranit starý plot, zlikvidovat nálety a nakonec na stejné místo postavit plot nový. Zákazník Ivan se u nás zastavil s takovýmto požadavkem a my jsme ho s radostí přijali :-) Právě výroba dřevěných plotů na naší truhlárně je velice oblíbená, protože je rychlá. Plotové plaňky jsou na výrobu jednodušší než balkonové bavorské sloupky při dodržení stejné kvality opracování dřeva.   

Odstranění starého plotu a náletových dřevin

Pan Ivan nás oslovil s požadavkem, že by potřeboval vyměnit plot u starého ovocného sadu. Po telefonické domluvě na místo vyrazil náš technik, který prostor obhlédl, aby mohl navrhnout vhodné řešení. Starý dřevěný plot byl na mnoha místech děravý a vyvrácený k zemi. Tam kde plot chyběl zakořenilo křoví a nálety planých stromů. Zbylý plot byl z původních sloupků snadno strhnut protože tam téměř nedržel a pomocí motorové pily naši montéři odstranili veškeré křoví a nálety. Plot i křoví bylo po domluvě ponecháno na pozemku, s tím že si to majitel odstraní dle svého uvážení.

Výroba a montáž plotu z impregnovaných plotových planěk

Plotové plaňky jsme pro pana Ivana vyrobili z borovicového dřeva. Plaňky jsou v horní části skosené pro odvádění dešťové vody. Ze stejného, borovicového dřeva byly vyrobeny i plotové rýgle. Jak plaňky, tak rýgle byly tlakově impregnovány impregnačním napouštědlem. To chrání dřevo před hnilobou a plísněmi a výrazně tak prodlužuje životnost dřevěného plotu. Následovalo přichycení planěk na plotové rýgle.
Takto sestavené plotové dílce byly odvezeny na místo montáže.

Na pozemku zůstaly kovové sloupky původního plotu. Vzhled těchto sloupků byl před montáží plotových dílců oživen novým nátěrem černou kovářskou barvou. Mezi kovové sloupky byly v navržených rozestupech umístěny sloupky dřevěné, aby bylo dosaženo dostatečné pevnosti plotu a nedošlo k jeho poškození ani za silných poryvů větru. Zpevňovací sloupky byly podloženy betonovou dlaždicí, aby se zamezilo přímému kontaktu se zemí a nedocházelo k odhnívání odspodu. Takto vyrobený a namontovaný plot se zákazníkovi tak líbil, že požádal ještě o dovyrobení stejného plotu podél příjezdové cesty k sadu. U montáže si naši kolegové museli poradit se svažitým terénem, ale i to zvládli.

Nový plaňkový plot u rozsáhlé zahrady.
Odstranění starých stromů na některých místech zahrady.
Staré křoví na hranici pozemků muselo být vyřezáno.
Původní, ale nově natřené kovové sloupky pro připevnění plotových rýglů.
Oplocení rozsáhlého pozemku kolem dokola.
Detail plotové plaňky ukončené v horní části špičkou.
Dlouhé plotové dílce mezi kovovými sloupky vyztuženy sloupky dřevěnými.
Starý plaňkový plot byl odstraněn.
Starý plot si zákazník bude likvidovat sám.
Oplocení příjezdové cesta k pozemku.
Dřevěný plaňkový plot ve svažitém terénu.
Plotové sloupky podložené betonovou dlaždicí.