Výroba a instalace 45 metrů dlouhého plaňkového plotu

Výroba a instalace 45 metrů dlouhého plaňkového plotu

Zákaznice Veronika se na nás obrátila s prosbou o výrobu a instalaci dlouhého plaňkového plotu. Již dvě truhlárny její požadavek odmítly s tím, že je to moc práce za málo peněz. A protože my se práce nebojíme, paní Veronice jsme vyšli vstříc.

Technik Jiří se dostavil na místo realizace z důvodu zaměření. Na místě zjistil, že stávající plot tvořený pletivem není až tak ve špatném stavu, ale neposkytuje takové soukromí, jako dřevěný plot plaňkový, zvlášť pak pokud bydlíte přímo u rušné ulice.

Po návratu do kanceláře vytvořil několik grafických návrhů, které poslal zákaznici k odsouhlasení. Po zaplacení zálohové faktury jsme zakázku předali do výroby. Celkem se jednalo o 45 metrů dlouhý plot vysoký 1,5 m a jednu branku.

Na výrobu plaňkového plotu jsme připravili 

  • 350 kusů plotových planěk 1,8 x 9,4 x 150 cm
  • 15 kusů atypických plotových planěk 1,8 x 9,4 x 160 cm
  • 2 kusy rohové plaňky 1,8 x 9,4 x 160 cm
  • 27 kusů třmenů na kulatý sloupek 
  • 101 metr plotového rýglu s okapnicí

Na výrobu plotových planěk jsme použili dokonale vysušené smrkové dřevo a po nařezání potřebného počtu jsme vše předali na lakovnu. Tam další naši kolegové provedli povrchovou úpravu v podobě impregnace a dvou nátěrů tenkovrstvou lazurou v odstínu teak.  

Montáž nového plotu jsme zahájili likvidací stávajícího pletiva, které jsme předali do sběrných surovin. Původní kovové sloupky plotu zůstaly zachovány a na ně jsme osadili za pomoci plotového kování rýgle se "stříškou". Stříškou rozumíme seříznutí rýglu pod úhlem. Toto seříznutí zajistí stečení dešťové vody nebo tajícího sněhu z rýglu a tím se zabrání hnilobě dřeva a prodlouží se jeho životnost.

Na plotové rýgle jsme namontovali za pomoci kovových vrutů plotové plaňky s obloukovým zakončením. Konstrukci plotu jsme řešili tak, aby plaňky překryly při pohledu z ulice sloupky.

Výslednou montáž jsme provedli rychle a s výsledkem práce byla zákaznice moc spokojená :-)) 

Plotové plaňky v horní části ukončeny obloukem
Návrh našeho technika Jiřího na plaňkový plot včetně branky
Grafický návrh dalšího oplocení
Dlouhý plot byl z části instalován ve svažitém terénu
Montáž plaňkového plotu mezi sousedy
Pole plaňkového plotu kotveny na původní  kovové sloupky
Spodní plotový rýgl seříznutý pod úhlem 45°
Po šikmé ploše plotové okapnice stéká dešťová voda i tající sníh
I horní plotový rýgl seříznutý pod úhlem 45°
Plotový rýgl připevněn na původní kovové sloupky