Výroba a instalace bavorských sloupků do původní konstrukce balkonového zábradlí

Výroba a instalace bavorských sloupků do původní konstrukce balkonového zábradlí

Byli jsme osloveni paní Vlaďkou ve věci požadavku o technickou konzultaci možnosti revitalizace stávajícího balkonu svépomocí. Pro ten účel jsme nejprve identifikovali prvky, které se zákaznici líbily.
Podle naší fotogalerie na balkonybalkonové zábradlí jsme identifikovali bavorské sloupky vzor č.35 s doplněním balkonovými podpěrami č. 28, ovšem v atypickém provedení. Dále byl požadavek na překrytí těchto prvků za pomoci madla.

Technické detaily, zda stávající konstrukce tyto prvky unese, jakým způsobem prvky kotvit a kolik prvků si má zákaznice objednat jsme však nedokázali v daný okamžik zodpovědět. Požádali jsme proto zákaznici, aby nám zajistila několik fotografií a udělala předběžné zaměření rozměrů balkonu.

Po obdržení požadovaných informací jsme zpracovali projekt na míru, kdy jsme zákaznici detailně navrhli počty a rozteče mezi jednotlivými sloupky a navrhli způsob kotvení k profilům konstrukce.

Od zhotovení madla jsme se zákaznicí upustili, protože byl balkon koncipován jako samonosná jeklová konstrukce uzavřená profilem, který jako madlo mohl sloužit. Navíc byl balkon obloukový, což samozřejmě také umíme udělat, ale vždy si to vyžádá návštěvu technika, detailní zaměření a zhotovení patřičných šablon.

Na doplnění balkonového zábradlí jsme vyrobili

  • 35 kusů bavorských sloupků frézovaných na střed
  • 5 kusů balkonové podpěry

Vzhledem k absenci dřevěného madla jsme navrhli řešení, že horní plochu sloupků seřízneme v úhlu 30° pro snazší odtok dešťové vody. Pokud bychom tak neučinili, sloupky a podpěry by trpěly ulpíváním vody na horní ploše a docházelo by u nich k předčasnému poškození.

Nátěr byl proveden ve třech vrstvách, kdy první dvě vrstvy tenkovrstvou lazurou fungovaly jako impregnační napouštědlo a poslední vrstva provedená silnovrstvou lazurou fungovala jako finální vrstva bránící průniku vody do dřeva.

Paní Vlaďka byla s naší prací velice spokojena.

Původní jeklová konstrukce připravená na namontování sloupků a podpěr
Horní plochu sloupků i podpěr jsme seřízli pod úhlem  30° aby dešťová voda nezůstávala ležet na ploše a nenarušovala strukturu dřeva
Grafické zpracování balkonového zábradlí naším technikem
Ozdobné frézování bavorských sloupků bylo provedeno ze všech čtyřech stran
Bavorské sloupky a podpěry připravené na paletě do lakovny
Na lakovně jsme provedli povrchovou úpravu ve třech vrstvách