Výroba a instalace dřevěné podpěry pod vistárii u vydlážděné terasy

Výroba a instalace dřevěné podpěry pod vistárii u vydlážděné terasy

Paní Pavla nás navštívila a požádala nás o návrh a výrobu podpěry pod vistárii u veliké dlážděné terasy. S původní podpěrou, kterou u terasy měla, nebyla vůbec spokojena. Tu s manželem vyráběli sami a podle toho to taky dopadlo. Též nás požádala o demontáž a likvidaci dřevěných dílů již dosluhující podpěry. Technik Vítek navštívil zákaznici, přeměřil prostor a pořešili ještě její další požadavky. Po návratu do kanceláře vytvořil několik grafických návrhů se kterými ještě jednou navštívil zákaznici a požádal o odsouhlasení jeho navrhovaného řešení a potvrzení závazné objednávky.

Na výrobu podpěry budou použity smrkové hranoly

  • 14 x 14 cm na stojky
  • 6 x 16 cm na pozednice
  • 6 x 12 cm na ráhna

Na naší truhlárně bylo veškeré dřevo na podpěru v požadovaných délkách nakráceno a na lakovně byla provedena povrchová úprava v podobě 1 x impregnace  a2 x nátěr lazurou Oversol 2v1. 

Náš montážní tým naložil připravené hranoly včetně spojovacího materiálu do podnikové dodávky a v domluveném termínu se vypravil na místo realizace. Nejprve demontovali původní dřevěné díly původní pergoly a  do původních "H" úchytů která byly zabetonovány vedle vydlážděné terasy přichytily stojky nové podpěry.  Na zeď domu pomocí chemické kotvy upevnili pozednice a dalšími, předními pozednicemi propojily stojky podpěry. 

Na pozednice u domu a přední pozednice byla namontována příčná ráhna a podpěra pod vistárii byla hotová. Paní Pavla byla s naší prací velice spokojená.

Na výrobu podpěry pod vistárii byly použity lepené hranoly ze smrkového dřeva.
Atypické řešení veliké podpěry pod vistárii s rozměry  pro rozmístění jednotlivých dřevěných prvků
Grafické řešení horní části podpěry pod vistárii
Kotvení stojek podpěry na původní dvojitý
Pozednice kotvená přes chemickou kotvu do zdi domu
Podpěra pod vistárii je v podstatě pergola bez zastřešení
Na ráhna podpěry byly použity hranoly ze smrkového dřeva o průřezu 6 x 12 cm
Kotvení stojek podpěry bylo na původní patky  mimo vydlážděnou terasu
Povrchová úprava byla provedena impregnací  a lazurou Oversol 2v1
Vše je hotovo, teď jen zbývá zasadit vistárii a nechat ji pnout