Výroba a montáž dřevěné pergoly s posuvnými dveřmi pro uzavření terasy

Výroba a montáž dřevěné pergoly s posuvnými dveřmi pro uzavření terasy

Paní Dana se na nás obrátila s požadavkem na zastřešení terasy v zadní části domu. Na původní odclonění od sousedního pozemku se použila dělící stěna. Toto řešení se ale časem ukázalo jako nedostačující.

Technik Vítek provedl zaměření prostoru. Na terase měla zákaznice položenou dlažbu, proto požádala o kotvení stojek pergoly do trávníku mimo dlažbu. Dalším a zásadním požadavkem byla zástěna u pergoly na boční a částečnou čelní stěnu kvůli zvýšení soukromí. Zákaznice se rozhodovala mezi zástěnou z polykarbonátu a zástěnou ze dřeva - nakonec zvítězila světlejší varianta - tedy celá stěna z polykarbonátu s dřevěnou kostrou.

Řešení dřevěné pergoly pro uzavření terasy

  • hranoly ze smrkového dřeva 12 x 12 cm na pergolové stojky
  • hranoly ze smrkového dřeva 6 x 12 cm na pergolové pozednice a krokve
  • hranoly ze smrkového dřeva 7 x 7 cm na konstrukci pro polykarbonátovou stěnu
  • povrchová úprava - impregnace a lazurou v odstínu palisandr

První část - stavba dřevěné pergoly a boční stěny proběhla bez potíží. Do trávníku vedle terasy byly zavrtány zemní vruty BAYO.S. a do zdi domu ukotvena pozednice na chemickou kotvu a závitové tyče s obloukovou hlavou a podložkou. Na střechu smontované dřevěné pergoly náš montážní tým instaloval polykarbonát a stejně tak na dvě boční stěny. Zakázka v podobě zastřešené pergoly byla hotová.

Později se na nás zákaznice obrátila s požadavkem na uzavření celé pergoly pomocí posuvných dveří z důvodu většího zatížení větrem v této lokalitě. Křídla dveří budou pojíždět v kolejových drahách. Kolejové dráhy jsme zavěsili na předsazené konzole pergolové pozednice. Spodní vedení křídel jsme zajistili vodícím profilem usazeným do dřevěného prahu. Pro tento požadavek bylo nutné protažení terasy z důvodu položení a ukotvení spodního prahu s vodícím profilem, což si zákaznice zajistila sama.

Naši truhláři dodatečně vyrobili pět kusů posuvných dveří, plus příslušenství k jejich instalaci. Montážní tým byl s instalací posuvných dveří rychle hotový a zákaznice s uzavřením terasy velmi spokojená.

Původní odclonění od vedlejšího pozemku dělící stěnou se  paní Dana rozhodla změnit. Požádala o zastřešení terasy s  boční stěnou z polykarbonátu
Původně byla vyrobena pergola s rohovým uzavřením polykarbonátem
Grafický návrh na zastřešení terasy naším technikem Vítkem bylo vyhotoveno z několika stran pohledu
Pohled na zastřešenou terasu s rohovou polykarbonátovou stěnou
Stojiny pergoly byly kotveny do trávníku mimo terasu na zemní vruty BAYO.S - 500 mm
Kotvení pozednice na chemickou kotvu do prostoru nad francouskými dveřmi
Dřevěná konstrukce kterou náš montážní tým vyplní čirým komůrkovým polykarbonátem
Nakonec si zákaznice přála celou pergolu uzavřít
Dlažba terasy byla protažena k původně kotvené stojce z důvodu realizace posuvných dveří
Kotvení pergoly do zdi domu bylo našimi montéry provedeno na chemickou kotvu a závitovou tyč s kloboukovou hlavicí a podložkou
Dodatečný návrh na posuvné dveře pro kompletní uzavření  celé pergoly
Posuvné dveře budou instalovány ze dvou stran. Na čelní straně bude posuvná jedna část, na boční straně bude posuv dvou částí
Na horní pozednici bude připevněna kolejová dráha pro posuvné dveře
Vodící profil posuvných dveří byl vsazen do dřevěného prahu ve spodní části nově dodělané terasy
Detail kovového vodícího profilu pro posuvné dveře