Výroba a montáž dvou dřevěných pergol dle vzoru Linda

Výroba a montáž dvou dřevěných pergol dle vzoru Linda

Pan Jiří se rozhodl pro realizaci dvou opěrných pergol ve světlém odstínu u svého bytového domu. Jedna pergola by měla být postavena u pěkné kamenné zdi, druhá by měla navazovat na obytný dům. Obě pergoly by měly být sladěny do stejného odstínu. Naším technikem Janem bylo u zákazníka provedeno změření a na firmě vypracováno několik grafických návrhů i s rozměry pro případnou výrobu. 

U kamenné zdi by měla stát dřevěná pergola Linda pouze s částečným zastřešením lavičkovým posezením, část nechat odkrytou pro pnoucí rostliny. Pergolu u domu doplnit o ozdobné, dřevěné mříže pro zajištění většího soukromí rodiny. Na výrobu obou pergol jsme se rozhodli použít smrkové KVH hranoly.

Na výrobu dřevěných pergol jsme použili 

  • KVH hranoly 120 x 120 mm - stojky
  • KVH hranoly 200 x 120 mm - nosná ráhna
  • KVH hranoly 80 x 160 mm - ráhna se seříznutím na obou stranách
  • KVH hranoly 60 x 140 mm - ráhna
  • KVH hranoly 50 x 12 mm - vzpěry
  • dvě ozdobné mříže Jana s velikostí oka 13 x 13 cm

Dřevěné hranoly v požadovaných délkách a požadovaném počtu naši truhláři předali na lakovnu, kde byl proveden nátěr lazurou Herbol ve světlém odstínu Esche. Zakázka byla doplněna o čirý polykarbonát o síle 6 mm o kotvící a spojovací materiál.

Montáž u zákazníka započala zabetonováním žárově zinkovaných úchytů do betonového podkladu a do podkladu ze zámkové dlažby. Na zeď obytného domu a na kamennou zeď jsme ukotvili pozednice přes chemické kotvy a závitové tyče. Obě pergoly jsme zastřešili čirým polykarbonátem, který jsme na pozednice připevnili hliníkovými lištami s přítlačnými terčíky. Pergolu u obytného domu jsme v přední části doplnili mřížovou stěnou dle vzoru Jana s velikostí oka 13 x 13 cm vsazenou do dřevěného rámu 4 x 4 cm. Po straně do zdi je kotvení provedeno do hranolu 7 x 7 cm a na spodu je hranol spojující sestavu obou dvoumetrových mříží. Hranol je zavětrován do betonového podkladu přes závitovou tyč s metrickým závitem.

Představu investora jsme splnili, takže oboustranná spokojenost.

Střecha pergoly u obytného domu byla pokryta čirým polykarbonátem silným 6 mm
Grafické zpracování venkovní pergoly u cihlové zdi
Grafické zpracování druh pergoly u obytného domu
Kotvení stojin pergoly do zámkové dlažby jsme provedli do žárově zinkovaných úchytů
Část pergoly postavené u kamenné zdi byla bez zastřešení. Bude využita pro pnoucí rostliny
Na konstrukci obou pergol jsme vyrobili z KVH hranolů
Rozměrově upravenou pergolu Linda jsme v přední části doplnili dvěma mřížemi Jana s velikostí oka 13 x 13 cm
Povrchovou úpravu dřevěných částí pergol jsme na lakovně provedli lazurou Herbol ve světlém odstínu