Výroba a montáž nízkého ozdobného plotu a dvířek z mříží Jana

Výroba a montáž nízkého ozdobného plotu a dvířek z mříží Jana

Pro naší zákaznici Jiřinu jsme vyrobili a instalovali jednoduchý nízký plot z našich standardně vyráběných mříží Jana 90 x 120 cm s velikostí oka 13 x 13 cm. Plot nahradil starý plot, z něhož jsme při montáž využili pozůstatky kovových sloupků. Technik Vítek udělal zaměření prostoru a zákaznici navrhl řešení v podobě nízkých mříží a nových, dřevěných sloupků, které budou nasazeny na sloupky původní, kovové. Po návratu do kanceláře vypracoval návrh včetně rozměrů pro zadání do výroby.

Výroba a montáž nízkého plotu z ozdobných mříží

  • 9 kusů mříží Jana s rozměry 90 x 120 cm
  • 9 kusů plotových sloupků pro upevnění mříží

Dřevěné mříže i sloupky truhláři vyrobili z dokonale vysušeného a dohladka ohoblovaného smrkového dřeva. Rám mříží byl vyroben z hranolu v průřezu 4 x 4 cm, samotná mříž pak ze smrkových latí o průřezu 1,2 x 3 cm s oky 13 x 13 cm.

Hranoly o průřezu 7 x 7 cm se použily na výrobu nosných sloupků. Horní část sloupku byla zakončena obloukem proto, aby se dešťová voda v létě a sníh v zimě nezadržovaly na ploše sloupku a nenarušovaly tak strukturu dřeva a nedocházelo pak k jeho rychlé zkáze. Veškeré dřevo se povrchově ošetřilo silnovrstvou lazurou Xyladecor Oversol 2v1 v odstínu Cedr.

Montáž plotových sloupků proběhla do již umístěných železných patek pomocí vratových šroubů. Mezi sloupky se mříže namontovaly přes úchyty "L" a vruty do dřeva. Z jedné mříže byla vyrobena branka s šoupátkovým zámkem, který se zajišťoval do již připravené drážky u stěny domu.

Na přání zákaznice bylo vyrobeno téměř 11 metrů nízkého plotu z ozdobných mříží
Grafické zpracování návrhu oplocení našeho technika Vítka
Plotové sloupky byly v horní části zakončeny obloukem zajišťující odtok dešťové vody z jeho plochy.
Detail vsazení ozdobné mříže Jana  do rámu.
Ozdobná mříž Jana má pevný rám a konstrukci ze sbíjených latí. Velikost oka  těchto mříží  je 13 x 13 cm.
Kotvení plotových sloupků na železné patky  původního plotu.
Povrchová úprava byla zvolena v odstínu Cedr
Na plotové sloupky byly mříže uchyceny přes úchyty elkového tvaru
Branka uzavíratelná na šoupátkový zámek