Výroba a montáž nového modřínového zábradlí

Výroba a montáž nového modřínového zábradlí

Postupně se snažíme doplňovat nebo měnit tvář dřevěných doplňků okolo naší firmy, abychom svým zákazníkům nastínili naši výrobu.  Momentálně tedy přišlo na řadu dřevěné zábradlí hned u vstupu do společnosti.

Původní zábradlí bylo vyrobeno ze smrkového dřeva systémem dřevěných sloupků a dělících stěn, které byly několikrát natřeny lazurovací barvou. Toto zábradlí je hned vedle frekventované silnice a je tady vystaveno napospas vnějším vlivům – vodě, bahnu, soli a více jak 15-ti leté životnosti. Staré zábradlí jsme demontovali a ve firmě zlikvidovali.

Na výrobu nového modřínového zábradlí jsme použili:

  • modřínové sloupky 9 x 9 cm
  • modřínová prkna 1,9 x 12 cm
  • modřínové madlo 3,5 x 13 cm

Nové zábradlí jsme kotvili do původních kovových patek. Plotové sloupky z modřínového dřeva měly ze dvou stran po celé délce vyfrézovanou boční drážku. Do této drážky jsme pak jednoduše zasouvali jednotlivá modřínová prkna, která byla z obou bočních stran skosena pro jednoduché stékání dešťové vody. Zároveň jsme mezi jednotlivými prkny ponechali  mezeru, což navozuje jednoduchost a vzdušnost konstrukce. 

V horní části bylo nové zábradlí zakončeno po celé délce dřevěným madlem také z modřínu. Madlo jsme kotvili na sloupky pomocí kovových úhelníků.

Tím, že jsme zábradlí nijak povrchově neošetřili, necháváme vyznít krásu modřínového dřeva. Předpokládáme, že ho budeme cca 2x ročně omývat tlakovou vodou.

Nové modřínové zábradlí montované do kovových patek původního zábradlí
Původní zábradlí u vstupu do firmy  bylo vyrobeno za smrkového dřeva
Prostor mezi jednotlivými sloupky zábradlí byl vyplněn dělícími stěnami
Nová modřínová madla zábradlí jsme upravovali na místě těsně před samotnou montáží
Detail uchycení spodního prkna prkna modřínového zábradlí
Sloupky 9 x 9 cm z modřínového dřeva měly ze dvou stran vyfrézovanou drážku
Modřínová prkna zábradlí byla z obou stran skosena z důvodu skapávání dešťové vody
Povrchově neošetřené zábradlí máme v plánu cca 2x ročně mýt tlakovou vodou
Modřínové zábradlí nebylo ničím  povrchově ošetřeno, aby vynikla struktura dřeva
Detail sesazení horního madla zábradlí
Horní madlo zábradlí jsme ke sloupků kotvili za pomoci kovového úhelníku