Výroba a montáž nového oplocení pro mateřinku na Vinohradech

Výroba a montáž nového oplocení pro mateřinku na Vinohradech

Pro našeho zákazníka, který se pohybuje ve stavebnictví a realizuje tak přípravu v podobě zednických a dalších zdících prací jsme dodávali repliku původního oplocení. Celkem jsme vyráběli šestnáct plotových polí o velikosti 140 x 300 cm. Jednalo se o dřevěné oplocení vyrobené z plotových planěk vsazených do dřevěného rámu pro mateřskou školku. A protože se školka nachází ve vilové čtvrti z počátku 20. století je třeba zachovávat původní styl jak staveb, tak hradeb. U standardního dřevěného plotu, který většinou odděluje dva pozemky mezi sebou nebo pozemek od ulice je v současné, moderní době možné použít dělící stěny Praktik a nebo Modern.

Tady máme ukázku plotu v anglickém stylu, který se hodí jako ozdoba právě do ulice k průčelí prvorepublikového domu.

Výroba plotových dílců

  • smrkové prkno 18 x 125 mm, sražené hrany
  • smrkové prkno 27 x 130 mm, sražené hrany
  • smrkové prkno 27 x 95 mm
  • plotová plaňka 1,8 x 9,4 x 120 cm, sražené hrany

Plotové dílce se vyráběly na naší truhlárně z vysušeného smrkového masivu tak, aby vše odpovídalo původní historické předloze . Muselo být dodrženo přesné zadání a i přesto, že se jednalo o náročné provedení, hlavně co se týká středové přeplátované ozdobné výplně, tak se nám zrealizovat repliku přesně dle zadání zdařilo.

Na lakovně byla pak plotová pole natřena přesně do odstínu dle zadání kvalitní, nátěrovou hmotou Tikkurila, u které je při správně vrstveném nátěru garance i dvaceti let.

Plotová pole náš montážní tým kotvil na ocelové patky s žárově zinkovaným povrchem. Patky byly do betonových, zděných sloupků ukotveny do vyvrtaných otvorů za pomoci chemické kotvy. 
Finální uchycení plotových dílců je vratovým šroubem s kloboučkovou maticí. Takto bezpečně jsme postupně usadili všechna plotová pole.

Celkem bylo vyrobeno 16 plotových dílů s ozdobným středovým plátováním
Grafický návrh i s rozměry pro výrobu
Některé plotové díly byly osazeny na nízkou podezdívku
Grafické zpracování plotového dílu bez středové ozdoby
Původní dřevěný rozpadající se plot i rozpadající se podezdívka
Původní historická předloha musela být zachována i u nově vyráběného plotu
Začátek stavebních prací, kdy byl odstraněna původní podezdívka
Po dokončení stavebních prací mohl nastoupit  náš montážní tým
Stavební firma postavila novou podezdívku a nové sloupky z bílých cihel
Plotová pole kotvená na ocelové patky
Ocelové patky jsou do vyvrtaného otvoru  vyzděného sloupku kotveny pomocí chemické malty.
Některé plotové díly jsou již upevněny mezi sloupky, jiné na kotvení  teprve čekají
Plotová pole ukotvena vratovým šroubem s kloboučkovou maticí
Plotové díly s vysokou zděnou podezdívkou z bílých cihel