Výroba a montáž pergoly Linda 24 s idividuální úpravou

Výroba a montáž pergoly Linda 24 s idividuální úpravou

Na základě předchozí dobré zkušenosti nás oslovil zákazník, pan Pavel, s poptávkou na zastřešení prostoru pro dřevo u rodinného domu. Zastřešení by mělo být průsvitné a mělo by překrývat prostor mezi domem a opěrnou zdí postavenou ze ztraceného bednění.

Po zaměření prostoru pro zastřešení technik Vítek vypracoval grafický návrh na pergolu a zakázku nacenil. Zastřešení bude kotveno na jedné straně do zdi domu a na straně druhé do vysoké betonové zídky.

Návrh na zastřešení prostoru pergolou Linda

  • pozednice a krokve z BSH hranolů 6 x 12 cm
  • dvě pozednice na betonovou zídku z BSH hranolů 12 x 12 cm
  • zastřešení komůrkovým polykarbonátem 8 mm v kouřovém odstínu
  • kotvení pozednic na chemickou kotvu a závitové tyče

Zákazník uhradil zálohovou fakturu a zakázka byla předána do výroby. Hranoly pro pozednice i krokve naši truhláři nařezali v požadovaných rozměrech a předali na lakovnu k provedení povrchové úpravy. Ta byla zákazníkem vybrána v odstínu kaštan, ale ještě předtím bylo dřevo naimpregnováno Xyladecorem Xylamon HP.

Na místě zakázky montážní tým nejprve do zdi domu a betonovou zeď připevnili přes chemickou kotvu a závitovou tyč pozednice. Na pozednice připevnili krokve. Na krokve pomocí přítlačných hliníkových lišt a Fasto šroubů s krytkou byl upevněn polykarbonát v kouřovém odstínu o síle 8 mm.

Polykarbonát byl kolem dokola uzavřen hliníkovou lištou v profilu "F" která zabrání pronikání vody do jednotlivých komůrek.

Polykarbonát byl upevněn na krokve pomocí přítlačných lišt a Fasto šroubů, kolem dokola olemován hliníkovou lištou v profilu
Grafické provedení naším technikem po zaměření místa
Zaměření prostoru a vypracování návrhu na zakázku našim technikům netrvá nikdy moc dlouho. Vytvořený návrh je pak použit při samotné výrobě
Jedna část pergoly byla kotvena do betonové zídky
Povrchová úprava dřevěných částí pergoly byla volena v odstínu kaštan