Výroba a montáž zastřešení před vchodové dveře do domu

Výroba a montáž zastřešení před vchodové dveře do domu

Pro naši zákaznici Janu jsme vyrobili a namontovali zastřešení před vchodové dveře. Po telefonické domluvě na místo vyrazil technik Vítek, který provedl přesné zaměření prostoru, aby mohl navrhnout vhodné řešení zastřešení. V podstatě se jednalo o rozměrově upravenou zastřešenou pergolu z jedné strany doplněnou o dvě dřevěné mříže Zuzana. 

Návrh na zastřešení vstupu do domu

  • stojky pro zastřešení budou vyrobeny ze smrkových hranolů v průřezu 7 x 7 cm
  • mezi stojky na pravé straně budou umístěny dvě mříže Zuzana v standardním rozměru 135 x 180 cm
  • levá strana zastřešení bude zakryta komůrkovým polykarbonátem, aby byl prostor chráněn před větrem
  • na krokve pod polykarbonátovou střechu bude použit smrkový hranol o průřezu 6 x 12 cm

Hranoly pro stojky i krokve byly vyrobeny u nás na truhlárně ze smrkového dřeva. Dřevo bylo podle návrhu přesně nařezáno na požadované rozměry a následně přesunuto na lakovnu kde byla provedena impregnace nejprve základem Xyladecor Xylamon a dvěma vrstvami tenkovrstvé lazury Xyladecor Classic v odstínu teak. Povrchová úprava chrání dřevo před povětrnostními vlivy, plísní a hnilobou a prodlužuje tak jeho životnost. 

Montáž zastřešení proběhla ve sjednaném termínu. Stojky na pravé straně byly připevněny na kovové profily, které zde zůstaly po demontáži starého zábradlí. Na levé straně byly dřevěné sloupky přichyceny do zídky pomocí chemické kotvy a závitových tyčí.

Polykarbonát byl k bočním sloupkům a střešním krokvím připevněn pomocí hliníkových lišt s gumovým těsněním a speciálních samořezných šroubů. Zakončení polykarbonátu bylo provedeno hliníkovými lištami s profilem "F", aby nedocházelo k zatékání vody do komůrek polykarbonátu a stejné řešení se použilo u zakončení polykarbonátu na boční betonové zídce. Na pravou stranu zastřešení se pomocí kovových úhelníků připevnily dvě dřevěné mříže. 

Pro zákaznici Janu jsme vyrobili sice úzké, ale dlouhé zastřešení vstupu do domu z jedné strany kryté proti větru a dešti komůrkovým polykarbonátem. 

Polykarbonát na levé straně připevněn na sloupky pomocí hliníkových lišt s gumovým těsněním
Sloupky na zastřešení vchodu byly na levé straně kotveny pomocí chemické kotvy.
Na pravé straně byly sloupky kotveny na kovový profil po původním demontovaném zábradlí.
Okraj polykarbonátu zakončen hliníkovou lištou  s profilem
Na pravou stranu zastřešení byla použita 2 x ozdobná mříž Zuzana 135 x 180 cm.
Na výrobu zastřešení byly použity smrkové hranoly  o průřezu 7 x 7 cm na stojky a 6 x 12 cm na krokve pod polykarbonát.
Kotvení do zdi domu nebylo třeba.
Polykarbonát byl použit jak na střechu tak na levou stranu zastřešení.