Dřevěná lávka s provazovým zábradlím

Dřevěná lávka s provazovým zábradlím

Dřevěný můstek nebo lávka je obvykle užitečná, ale někdy i velice potřebná věc. Třeba když se chcete dostat přes potok nebo jezírko, nebo může být použita i pro překonání terénní nerovnosti kdekoliv v přírodě. Lávku je možné instalovat i do zahrady japonského stylu jako dekorativní prvek.

Výroba lávky nebo můstku

Na výrobu lávky používáme dokonale vysušené a vyzrálé smrkové dřevo. Lávka jako taková se skládá z několika částí:

  • lepený oblouk, který drží celou konstrukci
  • pochozí prkna z masivních prken
  • provazové zábradlí z jedné nebo z obou stran

Jednotlivé tenké listy dýhy se lepí a tlakem se k sobě lisují a zároveň ohýbají. Tento typ oblouku je velice pevný a používá se při výrobě lávky do délky 250 cm.

Další způsob, jak vyrobit oblouk je slepením několika hranolů do široké spárovky a pak na spárovku nakreslit požadovaný oblouk a vyříznout. Tento typ není až tak pevný, protože při řezu dochází k přerušení dřevěných vláken, ale používá se při výrobě atypických délek lávek.

Na oblouk z lepeného hranolu 9 x 5 cm, jehož rozpon je 220 cm se položí daný počet pochozích smrkových prken o rozměrech 9,5 x 1,8 cm.

Aby byla dodržena stejná mezera mezi jednotlivými pochozími prkny, vkládá se mezi ně pomocný hranolek, který se po přišroubování odstraní.

K zaoblení stran v horní části sloupku používáme malou frézku. Zaoblení sloupku má velkou výhodu, dešťová voda stékala dolů a nezůstávala ležet na sloupku, prodlužuje se tak jeho životnost. Malou frézku používáme i ke sražení ostrých bočních hran.

Jednotlivé hranoly pro provazové zábradlí se k lávce jednoduše přišroubují, a to z jedné nebo z obou stran podle požadavku zákazníka. Pro připevnění sloupku k oblouku se používá dlouhý šestihran s podložkou. Do připevněných sloupků stačí už jen provléknout provaz.

Atypické zakázky

Dokážeme vyrobit můstky do oblouku, ale i rovné. U atypické lávky jakýchkoliv rozměrů je dodací doba o trochu delší z důvodu zaměření terénu, grafického návrhu s výpočty a celkového zpracování zakázky.

Dokážeme vyrobit můstky do oblouku, ale i rovné.
Grafický návrh na lávku k překonání terénní nerovnosti v zahradě.
Detail lepeného oblouku - tenké listy dýhy se lepí a tlakem k sobě lisují, ale zároveň i ohýbají.
Oblouk z lepeného hranolu 9 x 5 cm, jehož rozpon je 220 cm je připravený ke kompletaci.
Aby byla dodržena stejná mezera mezi jednotlivými pochozími prkny, vkládá se mezi ně pomocný hranolek, který se po přišroubování odstraní.
Hotová, sešroubovaná lávka zatím bez provazového zábradlí.
Příprava hranolu 7 x 7 cm ze smrkového dřeva pro provazové zábradlí.
Frézku používáme k zaoblení stran v horní části sloupku proto, aby dešťová voda stékala dolů .
Zaoblené sloupky ze smrkových hranolů s předvrtanými otvory pro provaz .
Jednotlivé hranoly pro provazové zábradlí se k lávce jednoduše přišroubují a to z jedné nebo z obou stran podle požadavku zákazníka.
Pro připevnění sloupku k oblouku se používá dlouhý šestihran s podložkou.
Detail horní části zaobleného smrkového sloupku i se sraženými ostrými hranami .
Do připevněných sloupků stačí už jen provléknout provaz.
Oblouková lávka, která byla donedávna v areálu naší firmy musela však ustoupit modernizaci zahrady.