Výroba dřevěné stříšky se svodovým řetězem nad vchodové dveře

Výroba dřevěné stříšky se svodovým řetězem nad vchodové dveře

Pan Matouš nás požádal o vyřešení problému se zatékající dešťovou vodou po zdi kolem vchodových dveří. Náš technik Jiří si se zákazníkem domluvil termín návštěvy, aby zjistil podrobnosti problému. A zjistil :-)). Stříška, která byla po zateplení fasády instalována na místo, neměla téměř žádný spád a její utěsnění na zdi bylo zoufalé. Technik si prostor vyfotil a přeměřil a po návratu do kanceláře vytvořil na fotografie vizualizaci řešení stříšky. Návrhy řešení včetně cenové kalkulace poslal zákazníkovi k odsouhlasení. Zákazníkovi se řešení líbilo a zakázka mohla být předána do výroby.

Řešení dřevěné stříšky se svodovým řetězem

  • hranoly s vysušeného smrkového dřeva na výrobu stříšky
  • povrchová úprava dřevěných prvků
  • stříška ukončena okapnicí 
  • pro odtok dešťové vody hranatý plastový okapový set zakončený řetězovým svodem
  • prostor mezi pultovou střechou a zdí utěsněn plechem
  • na střešní záklop položen červený šindel
  • do zdi domu stříška kotvena pomocí chemické kotvy a ocelové konzolky

Na naší truhlárně byly nařezány hranoly z vysušeného smrkového dřeva v daných průřezech, délkách a určeném počtu. Aby hranoly lépe vypadaly, byly na nich kolem dokola sraženy hrany. Dřevo bylo předáno na lakovnu k provedení povrchové úpravy v podobě impregnace a silnovrstvého nátěru v odstínu lískový ořech. Stříška byla ve firmě zkompletována a v domluvený termín odvezena k zákazníkovi. 

Instalace stříšky nad vchodové dveře

Náš montážní tým si sebou kromě stříšky vezl i lešení, protože instalace probíhala tak vysoko, že nestačil ani ten nejdelší žebřík, který ve firmě máme. Na místě realizace bylo nejprve postaveno lešení a bylo demontováno původní zastřešení.  Po té do boční stěny byla upevněna ocelová konzolka a na čelní stěnu nad vchod upevněna konstrukce stříšky na chemickou kotvu a závitové tyče. Ke stěně a na stříšku byl upevněn těsnící plech, aby dešťová voda nestékala po zdi domu. Na okraj pultové stříšky byl připevněn hranatý plastový okapový žlábek v hnědé barvě zakončený řetízkem pro svod dešťové vody.

Zákazník byl velice spokojen, protože práce s instalací stříšky proběhla velice rychle a hlavně jsme mu pomohli vyřešit velký problém. 

Původní zastřešení vstupu do domu stříškou s minimálním spádem
Návrh na novou stříšku vyrobenou ze smrkových hranolů s větším spádem
Detail kotvení vchodové stříšky do zdi domu
Pro svod dešťové vody byl instalován pouze plastový okapový set hnědé barvy a svodový řetěz
Dlouhý svodový řetěz usměrní odtok dešťové vody.
Na utěsnění pultové střechy byl u stěn použit těsnící plech