Výroba dřevěných lávek na přemostění pstruhových potoků

Výroba dřevěných lávek na přemostění pstruhových potoků

Jedna akciová společnost ze západočeského kraje nás požádala o výrobu a instalaci několika dřevěných lávek pro přemostění pstruhových potoků na více místech svého rozlehlého pozemku. Lávky, které tam doposud jsou, už mají odslouženo a proto se společnost rozhodla, nahradit je identickými.

Technik Jiří se dostavil na místo, změřil a nafotil si původní přemostění jednotlivých potoků a potůčků a vypracoval návrh na nové lávky a zakázku nacenil.

Prvky lávek budou vyrobeny z vysoce kvalitně lepených nosníků vyrobených ze smrkového dřeva. Prvky lepené z více nosníků budou pojištěny stavebními vruty. U úzkých lávek bude proveden spoj závitovými tyčemi a maticemi. Matice pak budou zároveň tvořit dilatační mezeru mezi jednotlivými hranoly.

Povrch prvků bude ošetřen impregnačním napouštědlem, velmi dobře sublimující tlakovou impregnaci. Použije se jako nátěr na příčných řezech tlakově impregnovaného dřeva, které bude muset být na místě kráceno.

Na místech, kde by došlo ke kontaktu dřevěné lávky se zeminou, použijeme nopovou folii, aby se tomuto kontaktu zamezilo.  

Na výrobu lávek bez zábradlí použijeme:

  • lepený hranol 14 x 14 cm
  • lepený hranol 6 x 12 cm
  • lepený hranol 6 x 16 cm

Pro montáž lávky s šířkou 1400 mm si objednatel vybudoval betonové pasy. S rozměrově nachystanými hranoly a částečně smontovanými některými lávkami se náš montážní tým dostavil na místo realizace zakázky. Nejprve bylo potřeba původní přemostění odstranit. Ani to našim kolegům nedalo moc práce, protože dřevo se pomalu, ale jistě již samo rozpadalo. Přechod po takových lávkách již nebyl bezpečný, proto původní lávky byly nahrazeny zcela novými, které vydrží desítky let. 

Na výrobu přemostění mělkých i hlubokých potoků jsme použili lepené hranoly
Dřevo původní lávky již nebylo mnoho let povrchově ošetřeno
Nové lávky jsme se snažili vyrobit tak, aby byly jako lávky původní
Dřevěné hranoly původní lávky se začínaly rozpadat, bylo je třeba nahradit novým přemostěním
Lepené hranoly jsou pevné a pro výrobu lávek  ideální
Protože pod lávkami bude neustále protékat voda, použili jsme tlakovou impregnaci na ošetření dřeva
Na zem pod uší lávky jsme položili nopovou folii
Přechod po nově vyrobených lávkách bude již bezpečný
K lávce o šířce 1400 mm si zadavatel připravil betonové pásy, aby se dřevo nedotýkalo země
Některé potůčky byly široké, jiné zase hluboké