Výroba masivních dřevěných konstrukcí na prodejní stánky

Výroba masivních dřevěných konstrukcí na prodejní stánky

Na základě výběrového řízení jsme byli vybráni pro zhotovení masivních dřevěných konstrukcí, které by měly být použity jako prodejní stánky na velkých výstavách. Předmětem zakázky bylo i zhotovení transportních palet a dodávka náhradních dílů. Celá zakázka pak vycházela z architektonického návrhu, který jasně definoval finální vzhled, technické řešení však bylo na nás.

V podstatě se jednalo o velkou sestavu složenou z pěti jednotlivých stánků, které jsou samostatně stojící a díky tomu je možnost tvořit různá provedení sestav a modifikací. Odběratel má zkrátka možnost vyrazit s jedním stánkem, stejně jako z pěti. Pro přehlednost a skladnost je pak každý stánek uložen na jedné paletě. Takto pak může být stánek snadno skladován, ale i přepravován.

Konstrukce stánku z dřevěného masivu

  • BSH lepený hranol 20 x 4 cm
  • BSH hranol hranol 20 x 8 cm

Při výrobě byl každý spoj koncipován jako rozebíratelný s možností demontáže a opětovného sestavení na další výstavě. Spoje jsou jištěny pomoci různých závitových vložek, šroubů, matic a svorníků. K nátěru byl použit speciální olej, který působí dojmem přírodního čerstvě ohoblovaného dřeva.

Vzhledem k velkému množství spojů a různorodosti napojení jsme zvolili přístup, kdy spoje stánků byli vyfrézovány za pomoci CNC technologie a na dílně jsme řešili jen osazení spojovacích prostředků a lícování jednotlivých prvků.

Součástí zakázky bylo i provedení předváděcí montáže a demontáže, kde si odběratel ověřil kompletnost a funkčnost celého řešení. My jsme si alespoň mohli prohlédnout monumentálnost sestavy, kdy vše bylo postaveno na půdorysu 6x9 m a výškou víc než 2,5 m.

Už se těšíme až stánky uvidíme na výstavě i s dalším vybavením, které si už dodá sám zadavatel zakázky. 

Všechny vyrobené stánky jsme na naší truhlárně zkušebně sestavili abychom se přesvědčili, že vše do sebe perfektně zapadá
Grafický návrh na dřevěnou konstrukce pěti stánků vymezující prostor  pro  výstavu výrobků nebo jejich prodej
Grafický návrh na sestavení  dřevěné konstrukce pěti stánků
Jednotlivé prvky pro stavbu stánku  máme očíslované jako stavebnici, není pak problém s jejich sestavením
Dodávka BSH hranolů od významného zahraničního dodavatele opatřené čárovými kódy
Na koncích dřevěných hranolů naši truhláři  vyráběli dřevěné čepy jejichž pomocí se jednotlivé části sesazují k sobě
Některé části jsou sešroubovány šrouby s kloboukovou hlavicí s podložkou
Spoje, kde by klobouková hlava šroubu vadila jsme použili šrouby s plochou hlavou
Pro zpevnění střešní konstrukce jsme použili běžně dostupné ocelové téčko vsazené do hranolu
Naši truhláři jednotlivé stánky opravdu jeden po druhém smontovali, aby se přesvědčili, že vše sedí
Ke stavbě naši truhláři používali i žebříky protože stánky jsou poměrně dost vysoké
I jednotlivé podlahové díly stánků jsme měli očíslované
Před zabalením jednotlivá prkna stánků očíslujeme abychom věděli kam patří
Bílé části na koncích jsou ocelové pláty na vyztužení rohových spojů a jsou ošetřeny práškovou barvou
Takto připravené jsou jednotlivé konstrukce stánků před zabalením a expedicí k zákazníkovi
Takto zabalené jsou jednotlivé stánky připravené na paletách k přepravě