Výroba oplocení v anglickém stylu a zeleném odstínu

Výroba oplocení v anglickém stylu a zeleném odstínu

Pro našeho zákazníka Víta jsme vyráběli a montovali nízký plot v anglickém stylu. Tento plot ve výrazné zelené barvě hezky zakončil celkovou rekonstrukci svažité zahrady, kterou zákazník prováděl. Po původním plotu zůstala na místě jen vysoká, kamenná podezdívka s velmi pěknými kamennými sloupky. Před samotnou výrobou plotu se na místo instalace zajel podívat náš technik Jiří. Ten provedl přesné zaměření plotu a zjistil veškeré detaily, které bylo pro úspěšné vyhotovení zakázky nutné znát. Zákazník požadoval výrobu dřevěného plotu, jeho povrchovou úpravu a také montáž k již stojícím betonovým sloupkům, dále výrobu a montáž výplně vjezdové brány a vstupní branky.

Výroba a montáž dřevěného plotu v anglickém stylu

Na výrobu plotu bylo vybráno kvalitně vysušené smrkové dřevo. Celkem bylo vyrobeno :

  • 120 ks plotových planěk v šířce 50 mm a délce 76 cm
  • 3 kusy horních krycích madel
  • 12 kusů horních a dolních prken
  • na branku a vrata plaňky v šířce 50 mm a délce 83 cm
  • na výplň spodního dílu branky a vjezdových vrat byla použita biodeska

Nakrácené jednotlivé díly plotu byly nejprve napuštěny impregnačním napouštědlem, které dřevo chrání před plísní a hnilobou. Následně byl proveden nátěr silnovrstvou lazurou v požadovaném zeleném odstínu. Na branku a vjezdová vrata si zákazník nechal vyrobit rám z ocelového jeklu, který nám přivezl do firmy. Na rámy jsme z čelní strany provedli instalaci výplně pomocí samořezných šroubů, z vnější strany byly rámy natřeny stejnou zelenou barvou. Spodní část branky a vrat byla vyplněna biodeskou, do které byly vyřezány drážky, imitující výplň z palubek. 

Montáž plotových dílců byla provedena do již existujících kamenných sloupků s kováním pomocí vratových šroubů. 

Plaňkový plot ve složení - hranol, horní a dolní prkno, plotová plaňka.
Grafické zpracování branky a vrat - pohled u ulice
Spodní část vrat i branky vyplněna  biodeskou s vyřezanými drážkami
Branka i vjezdová vrata - rám byl dodán zákazníkem. Vyroben byl z ocelového jeklu, který byl natřen zelenou barvou.
Kotvení plotových dílců do zděného sloupku pomocí vratových šroubů.
Detail plotového dílu i s rozměry pro výrobu
Pod dřevěným plotem vysoká kamenná podezdívka
Vstupní branka do zahrady
Grafický návrh plotu, branky i vjezdových vrat.
Ve stejném stylu jako branka byly vyrobeny i vjezdová vrata