Zahradní terasy odcloněné zástěnami Praktik

Zahradní terasy odcloněné zástěnami Praktik

Pan Julek se na nás obrátil s požadavkem na řešení soukromí u dvou sousedících domků postavených na jedné zahradě. Jeden domek obývá s rodinou on a druhý pronajal. Domky mají v zadní části terasy a pro zajištění soukromí obou rodin při posezení venku by potřeboval vyrobit nějaký paraván nebo zástěnu. Nepotřebuje nic velkého ani robustního.

Při obhlídce místa naším technikem byla navržena instalace několika zástěn. Nakonec se se zákazníkem domluvili pouze na dvou zástěnách, kde každá bude rozměrově i tvorově jiná a jedněch vrátkách. Zbytek zahrady bude předělen pouze pletivem. Před samotnou montáží si zákazník připraví betonové patky do kterých budou zástěny kotveny.

Na odstínění teras jsme vyrobili:

  • zástěna dle vzoru Praktik s upraveným rozměrem 115 x 170 cm na středu zástěna dělena na dvě části - jedna polovina skosena
  • zástěna dle vzoru Praktik s upraveným rozměrem 188 x 170 cm na středu zástěna dělena na tři části
  • zástěna dle vzoru Praktik s upraveným rozměrem 115 x 170 cm na středu zástěna dělena na dvě části - použité jako branka
  • plotové sloupky z hranolu 9 x 9 cm

Na výrobu plných plotových zástěn bylo použito opracované smrkové dřevo. Celá stěna je sestavena ze samostatně frézovaných prken o síle 19 mm, která jsou zpevněna silným rámem o rozměru 40 x 90 mm. Dilatace mezi jednotlivými prkny je jeden centimetr. Jedna zástěna bude použita jako vrátka, proto jsme ji osadili panty a klikou se zámkem.

Plotové sloupky o rozměru 9 x 9 cm jsme vyrobili opět ze smrkových hranolů a horní zakončení sloupku bylo v rovném provedení.

Dřevo jsme povrchově upravili nejprve impregnací a dvěma nátěry Xyladecor Classic v odstínu pinie.

Na pozemku u zákazníka jsme nejprve do připravených betonových patek připevnili podlahové úchyty "TT" a do nich přišroubovali plotové sloupky. Sloupky a plotové zástěny spojili pomocí kovových úhelníků.
Celkem jsme tak vyrobili téměř 4,5 metru dlouhou zástěnu, zbývají část zahrady si chce zákazník rozdělit pouze pletivem. 

Úkolem plotových zástěn je odclonit dvě terasy na jednom pozemku
Jednu zástěnu jsme osadili panty  a klikou se zámkem, bude použita jako branka mezi pozemky
Vrátka byla zavěšena na klasický kovový pant
Prkna o síle 19 mm byla do rámu vložena vodorovně s dilatační spárou 1 cm
Povrchová úprava byla provedena nejprve impregnací a lazurou v odstínu pinie
Polovina krajní dřevěné zástěny byla vyrobena se skosením
Kotvení sloupků jsme provedli na předem připravené betonové patky a podlahový úchyt
Horní zakončení plotových sloupků byl rovný hranol