Zastřešení prostoru pergolou kotvenou do zídky ze ztraceného bednění

Zastřešení prostoru pergolou kotvenou do zídky ze ztraceného bednění

Pro pana Františka jsme navrhli, vyrobili a namontovali dřevěnou pergolu postavenou v prostoru vedle domu. Před započetím výroby pergoly se na místo montáže vyrazil podívat náš technik Jiří, který zde provedl zaměření prostoru, aby následně mohl vypracovat návrh. Výsledkem řešení byla zastřešená pergola. Návrh jsme zaslali zákazníkovi, aby k němu vyjádřil své připomínky. 

Návrh na zastřešení prostoru byl navržen takto:

  • sloupky pergoly budou o průřezu 12 x 12 cm
  • přední pozednice a krokve budou mít průřez 12 x 16 cm
  • pozednice u stěny bude 6 x 16 cm
  • zastřešení pergoly bude provedeno z komůrkového polykarbonátu s vnitřní strukturou
  • polykarbonát na krokve bude připevněn pomocí oblých lišt a přítlačných terčíků
  • veškeré dřevo bude povrchově ošetřeno

Výroba a montáž pergoly

Po schválení návrhu byla zakázka předána do výroby. Truhláři nařezali stojky, krokve i pozednice ze sušeného lepeného smrkového dřeva BSH v požadovaných rozměrech. Veškeré hranoly následně putovaly na lakovnu, kde se povrchově upravily nejprve impregnací, po té dvěma vrstvami tenkovrstvé lazury Xyladecor Classic v odstínu teak.

Montáž stojek proběhla do předem připravených patek M24, které byly zabetonovány do ztraceného bednění. Pozednice u stěny domu jsme namontovali pomocí průchozích šroubů a v některých místech i pomocí chemické kotvy.

Polykarbonát položený na krokve jsme připevnili pomocí přítlačných terčíků a oblých lišt. Na přední straně se polykarbonát zakončil hliníkovou lištou "F". U stěny domu bylo provedeno oplechování, aby nedocházelo k zatékání vody do prostoru mezi pergolou a domem. Protože pan František nepožadoval zakončení pergoly okapovým systémem, naše práce u zákazníka byla hotová. 

Zastřešený prostor s vyštěrkovaným podkladem bude využíván jako kryté stání pro auto
Kotvení stojek pergoly do nové zídky ze ztraceného bednění
Polykarbonát po stranách ukončen hliníkovou lištou proti zatékání dešťové vody do jednotlivých komůrek.
Pozednice pergoly o průřezu 6 x 16 cm  kotvená přes chemickou kotvu do zdi domu
Na výrobu pergoly byly použity hranoly  z perfektně vysušeného smrkového dřeva BSH
Na ochranu prostoru proti dešti byl použit komůrkový polykarbonát s vnitřní strukturou