Balkonové zábradlí alpského stylu zavěšené na dřevěných konzolách

Balkonové zábradlí alpského stylu zavěšené na dřevěných konzolách

Pan Karel nás požádal o výrobu a instalaci dřevěného balkonu na svoji novostavbu. Přízemí a první patro by chtěl pronajímat, druhé patro a podkroví bude obývat s rodinou. Na balkon bude vstup ze dvou sousedících místností ve druhém patře. Obrátil se na nás s požadavkem, jaký typ balkonu bychom mu doporučili. Při výběru vzhledu balkonového zábradlí je třeba zohlednit styl stavby a barvu fasády, aby vše k sobě ladilo. Dřevěný balkon z bavorských sloupků lze ošetřit lazurou v odstínu dřeva nebo krycí barvou bílou, tak jako u několika našich předešlých zakázek.

Při zaměření naším technikem Jirkou se stavba domu chýlila ke konci. Zbývalo jen zateplení a barevná fasáda. Nakonec se domluvili pouze na velikosti balkonu 6 x 1,5 metru. Balkon bude dlouhý přes dva pokoje, ale úzký, aby moc nevyčníval do prostoru. Jeho podobu nechá pan Karel výhradně na našem technikovi. Nakonec z několika návrhů si zákazník přece jen vybral. Balkónové zábradlí bude vyrobeno v alpském stylu.

Z čeho je sestaveno balkonové zábradlí?

 • klasická balkonová prkna
 • bavorské balkonové sloupky
 • balkonové podpěry
 • ozdobná balkonová prkna
 • balkonové madlo
 • truhlíkové prkno a bočnice
 • kovové prvky k upevnění balkonu

Balkonový sloupek, který si zákazník vybral má označení 33. Je vyroben z masivního smrkového dřeva a okrasná řezba je vyfrézována ze 3 stran sloupku. Její umístění je mimo střed. Bavorské sloupky vyrábíme na speciální vertikální frézce. Kolikrát se sloupek na frézce otočí, na tolika stranách je vyfrézován ozdobný tvar. Délka balkonových prken a sloupků je jednotná - 95 cm.

Na nosnou konstrukci balkonu jsme museli ještě nachystat:

 • hranoly BSH 14 x 14 cm
 • hranoly BSH 12 x 12 cm
 • hranoly BSH 6 x 16 cm
 • hranoly BSH 6 x 12 cm

S nachystanými prvky pro balkonovou konstrukci se montážní tým vypravil za zákazníkem. Podmínkou montáže bylo zhotovení fasádního lešení, ale tak, aby nepřekáželo v montáži balkonu samotného.

Montáž balkonu v alpském stylu jsme rozdělili na dvě etapy:

 • 1. montáž nosných konzol
 • 2. po zhotovení a vytvrzení fasády montáž podlahy a zábradlí

Hrany nosných konzol byly navíc opatřeny zapuštěnou kulatinou. To samé platilo i pro dvě dlouhé hrany spodního trámu a čtyři dlouhé hrany horního trámu. Na nosné konzole byla vyrobena stříška z barveného plechu Lindab. Plech Lindab hnědé barvy byl dále použit jako výstelka truhlíku.

Balkon jsme zavěsili na dřevěné konzole zakotvené do stěny domu a to především v oblasti věnce a betonem prolitých tvárnic. Kotvení proběhlo přímo na nosné zdivo domu díky podkladním hranolům, které vytvořily odstup konzol od nosného zdiva. Odstup po té umožnil aplikaci zateplení v mocnosti 5 cm. Mezera 5 cm platila i pro spodní sloup, ten však byl vyložen pouze na závitových tyčích. 

Po osazení nosných konzol si zákazník nechal dokončit fasádu. Po vytvrzení fasády jsme položili podlaha a namontovali zábradlí. Podlaha balkonu byla vyrobena z modřínových prken s drážkováním a ošetřena terasovým olejem v odstínu teak - odlišný odstín než Impranal. Povrchovou úpravu dřevěných částí balkonového zábradlí včetně nosné konstrukce jsme provedli na lakovně lazurou Impranal v odstínu teak. Impranal byl navíc ještě podpořen napouštědlem Lignofix.

Povrchová úprava dřevného balkonu lazurou v odstínu týk
Při zaměření naším technikem se stavba domu chýlila ke konci, zbývalo jen zateplení a fasáda
Návrh na samonosný balkon zavěšený na dřevěných konzolách
Detailní zpracování balkonového zábradlí alpského stylu
Balkon bude montován ve druhém patře obytného domu
Balkonové sloupky použité na zábradlí mají ozdobné frézování ze čtyř stran
Detail rohové dekorativní balkonové podpěry
Podlaha byla vyrobena z modřínových prken s drážkováním
Při montáži balkonu bylo třeba postavit lešení
Dřevěné konzole jsme do zateplené zdi domu kotvili na chemickou maltu a závitovou tyč
Balkon je ve spodní části zakončen ozdobným prknem, stejné ozdobné prkno je použito i u balkonového truhlíku
Z důvodu odlehčení hmotnosti balkonu byla použita podpěra vyrobená z BSH hranolu 14 x 14 cm