Dřevěné pergoly na zastřešení dvou balkonů nad sebou

Dřevěné pergoly na zastřešení dvou balkonů nad sebou

Pan Matouš se na nás obrátil s požadavkem na zastřešení balkonu v prvním patře svého domu. Balkon je vsazen do mansardové střechy orientované na západ a dost do něho prší. I vzhledem k orientaci na západní stranu by chtěl balkon zastřešit. Na zastřešení nechce komůrkový polykarbonát, ale střešní krytinu a tou by v letních měsících zajistit i zastínění podkrovní místnosti.

Navrhli jsme pergolu vyrobit ze smrkových hranolů a okraj pultové střechy zakončit okapnicí a okapovým setem. Jako střešní krytinu zákazník zvolil obdélníkový šindel červené barvy.

Při konzultaci s naším technikem, kdy se dozvěděl, že pro zastřešení balkonu bude muset být stavěno lešení, nakonec zákazník sám dospěl k závěru, že by bylo vhodné provést zastřešení i balkonu spodního.

A co jsme na zastřešení balkonů museli připravit?

  • hranoly s fazetou 9 x 9 cm na stojky, vzpěry a pozednice
  • hranoly z lepeného dřeva 6 x 12 na střešní ráhna
  • smrkové palubky silné 19 mm na střešní záklop
  • Onditiss Strong - podkladová vrstva pod střešní šindel
  • střešní šindel v červené barvě
  • těsnící plech a okapnici
  • plastové, okapové sety v hnědé barvě
  • štítové lemování
  • spojovací a kotvící materiál

Připravené a na míru nakrácené hranoly a palubky pro obě opěrné pergoly jsme nejprve na lakovně ošetřili impregnačním nátěrem, po té lazurou v odstínu lískový ořech. Některé části zastřešení byly v truhlárně předmontovány a když se zákazník ozval, že má postavené lešení, mohli jsme se vypravit a provést montáž.

Nejprve bylo třeba připevnit na stěnu domu pro obě zastřešení pozednice. K tomu jsme použili závitové tyče a chemickou kotvu. Kotvení předních stojek jsme řešili zakázkově vyrobenou patkou, která nahradila vždy po jedné dlaždici v hraně balkonu. Patka byla ke stávajícímu podkladu důkladně přilepena a dotěsněna MS tmelem.

Na takto připravenou kostru jsme instalovali krokve, střešní palubkový záklop, podkladový pás pod šindel a střešní červený šindel. Na boční okraje střechy jsme použili štítové lemování a v přední části připevnili okapnici a instalovali okapové sety. Hnědý plastový okap z horního balkonu jsme svedli do žlabu pod balkonem, okap ze spodního balkonu byl svedený po boku zastřešení a po zdi domu.
Zadní část pultové střechy jsme utěsnili těsnícím plechem, aby dešťová voda nestékala po stěně domu na balkony.

Na dva balkony nad sebou jsme instalovali zastřešené pergoly
Horní zastřešená pergola je dokončena, okapový svod má vyústění do žlabu pod balkonem
Návrh na zastřešení balkonu vsazeného do mansardové střechy
Grafický návrh na spodní balkon
Spodní balkon s řešením okapového svodu
Zastřešení horního balkonu bylo kotveno do boční zdi na závitové tyče a chemickou maltu
Palubkové podbití jednoho z balkonů
Z důvodu větší hmotnosti spodního zastřešení jsme v přední části použili dvě stojky se vzpěrami
Okapový svod je dobře ukrytý za boční vzpěrou
Hnědý okapový svod z dolního balkonu vedený po stěně domu
Zakázkově vyrobená kovová patka na kotvení předních stojek
Patka byla ke stávajícímu podkladu důkladně přilepena a dotěsněna MS tmelem
Kotvení boční stojky pergoly do zdi na chemickou kotvu