Dřevěný plaňkový plot s obložením plotových sloupků

Dřevěný plaňkový plot s obložením plotových sloupků

Pan Jaroslav se na nás obrátil s požadavkem o oplocení svého pozemku kolem příjezdové cesty. Pozemek je svažitý a porostlý vzrostlými stromy, které bude třeba odstranit. Zároveň požádal o odstranění stávajícího oplocení. Železné sloupky držící původní oplocení by chtěl ponechat, ale udělat na ně dřevěné obložení, aby plot vypadal celistvě dřevěně. Dřevěný plot by chtěl neprůhledný. Délka celého plotu včetně vstupní branky a vjezdových vrat je téměř 120 metrů. Cena plotu pro zákazníka nebyla podstatná, důležité bylo, aby byl plot vyroben rychle.  

Po zaměření plotu bylo technikem navrženo řešení, že na plotový rýgl budou dřevěné plotovky přichyceny z obou stran a budou se překrývat. Tím bude dosaženo neprůhlednosti. Plaňky budou v horní části s rovným zakončením a ukončení plotových polí pomocí truhlíkového prkna, aby do mezer mezi jednotlivé plaňky nezatékala dešťová voda.

Pro oplocení pozemku bylo třeba vyrobit

  • 600 plotových planěk, délka 200 cm - rovné zakončení
  • zaklopení stávajících sloupků - zakončení sloupku špice 12 x 12 cm
  • rýgle na plot
  • truhlíkové prkno - zakončení plotových polí
  • kratší plotové plaňky pro branku a vrata

Zákazník požádal ještě o povrchovou úpravu v odstínu - kaštan. Dále jsme zajistili nové kování pro plotová pole, vrata a branku a novou kliku a zámek s fabkou.
Naši truhláři nařezali smrková, hladce hoblovaná prkna na plot a předali je na lakovnu. Po provedení požadované povrchové úpravy se dřevo vrátilo zpět do truhlárny a zde byla předmontována jednotlivá plotová pole.

Náš montážní tým mezitím odstranil starý plot, vyřezal část stromů a kosodřevin a provedl terénní úpravy. Následně byla dovezena plotová pole a obložky sloupků a kluci se mohli dát směle do díla.
Nejprve obložili stávající kovové sloupky a pomocí nového kování přimontovali plotová pole. Ty v horní části zakončili truhlíkovým prknem, aby mezi plaňky nezatékala dešťová voda.

Zákazník byl mile překvapen a s prací montážního týmu velice spokojen.

Plotová pole v povrchové úpravě - kaštan ještě bez horního zakončení
Montážní tým provedl odstranění původního plotu, jen kovové sloupky zůstaly
Před instalací posledního plotového pole musely být ořezány větve vzrostlé borovice
Dřevěné obložení plotového sloupku s horním zakončením ve tvaru špice
Horní zakončení plotových polí truhlíkovým prknem
Plotové plaňky jsou na plotový rýgl přichyceny z obou stran, tím se stane plot neprůhledný
Dřevěný plot jsme vyráběli dva metry vysoký a 120 metrů dlouhý, část montovaná na cihlovou podezdívku