Výroba a instalace ozdobných mříží pro popínavé rostliny

Výroba a instalace ozdobných mříží pro popínavé rostliny

Paní Pavlína by chtěla mít na zahradě u plotu místo, kde by se pnuly popínavé rostliny. Tyto rostliny by časem měly z části zakrýt pohled na pozemek paní Pavlíny a vytvořit tak trochu soukromí. Ze zřejmých důvodů nechtěla, aby se rostliny pnuly po plotě a proto se obrátila na nás s žádostí o radu.

Průběh objednávky mřížoví pro popínavé rostliny

  • zákaznice nás telefonicky oslovila se svým požadavkem na mříže pro popínavé rostliny
  • náš technik navrhl nainstalovat na požadovaná místa vždy po třech plotových sloupcích s dvěma mřížemi
  • zákaznice s návrhem souhlasila a objednávka byla zadána do výroby
  • vyrobené dřevěné sloupky a mříže byly předány na lakovnu, kde byl proveden nátěr impregnačním základem a lazurou v odstínu dub
  • natřené sloupky a mříže byly instalovány na přesně vytyčených místech na zahradě u zákaznice

Montáž ozdobných mříží na pozemku pomocí zemních vrutů

Plotové sloupky pro uchycení mříží na popínavé rostliny byly do země instalovány pomocí zemních vrutů. Tento způsob kotvení patří mezi nejjednodušší způsoby instalace dřevěných komponentů do země. Díky patce zemního vrutu je možné sloupek pevně přišroubovat pomocí vrutů do dřeva. Dřevěný sloupek je zároveň umístěn nad úrovní terénu a tím je chráněn od možné spodní hniloby.
Dřevěné mříže byly k plotovým sloupkům připevněny pomocí kovových úchytů "L". Tyto úchyty ve žluté barvě dle naší zkušenosti mříže spolehlivě udrží na svém místě a díky natření mříží i sloupků odstínem dub po instalaci prakticky nejsou viditelné.

Mříže pro popínavé rostliny nainstalované na jedné straně plotu.
Mříže pro rostliny byly instalovány i na protilehlé straně plotu.
Zarovnání vyrobené mříže musí být před vsazením do rámu ze všech stran
Mříže připravené pro další montáž.
Dlouhé a krátké hranoly s  drážkou připravené na orámování mříže.
Čelní pohled na dřevěnou a povrchově upravenou mříž .
Kotvení mříže k podkladu za pomoci zemních vrutů.
Mříže byly instalovány těsně ke stávajícímu drátěnému plotu.
Až mříže porostou rostlinami, částečně zakryjí pohled na pozemek zákaznice.