Výroba a realizace dřevěné pergoly bez zastřešení pro vinnou révu

Výroba a realizace dřevěné pergoly bez zastřešení pro vinnou révu

Zákazník, pan Štěpán, nás požádal o zpracování návrhu a cenovou kalkulaci  na realizaci zahradní pergoly bez zastřešení. Pergola má sloužit pro dotvoření atmosféry u ohniště a posezení v zahradě. Časem bude pergola porostlá vinnou révou.

Při zaměření na místě se technik Vítek se zákazníkem dohodl na kotvení pergoly pomocí zemních vrutů. Díky vrutům se snáze vyrovná i mírný sklon terénu zahrady a není třeba jakákoliv úprava do roviny. Výrobu pergoly Vítek navrhl z lepených BSH a KVH hranolů. Po vypracování grafického návrhu i nacenění výroby a montáže, byl návrh zaslán zákazníkovi pro schválení.  Pan Štěpán s naším zpracováním souhlasil a po uhrazení zálohové faktury jsme mohli začít s výrobou.

Materiál použitý na výrobu pergoly

  • stojiny: lepený BSH hranol 120 x 120mm
  • pozednice: lepený BSH hranol 60 x 160mm
  • ráhna: lepený KVH hranol 40 x 200mm

Na truhlárně jsme nařezali veškeré hranoly ze smrkového dřeva na potřebné délky. Dřevo truhláři do hladka ohoblovali a předali na lakovnu, kde proběhla povrchová úprava v podobě impregnace a dvou nátěrů tenkovrstvou lazurou v odstínu modřínu. Tato povrchová úprava dřevo chrání před povětrnostními vlivy, hnilobou, plísní a prodlužuje tak jeho životnost. 

Připravené části pergoly se spojovacím materiálem a kotvením jsme naložili do podnikové dodávky a montážní tým vyrazil na místo realizace. Zemní vruty se našroubovaly do podkladu a pomocí vratových šroubů do nich byly uchyceny stojiny pergoly. Stojiny montéři spojili dvěma pozednicemi a přes pozednice položili ráhna. Celková montáž trvala dvěma lidem jeden celý den a zákazník byl velice spokojen. 

Dřevěná pergola do budoucna jako opora pro vinnou révu
Grafický návrh našeho kolegy Vítka
Grafické zpracování s rozměry pro výrobu
Stojiny pergoly kotveny za pomoci zemních vrutů
Zemními vruty se snadno vyrovnává nerovnost terénu
Detail sesazení pozednice a ráhna tzv. sedlem. Jedná se o výřez ráhna a  posazení na pozednici
Sesazení stojky ráhna a vzpěr pergoly pod vinnou révu
Povrchová úprava v podobě impregnace a dvěma nátěry tenkovrstvou lazurou v odstínu modřin.