Výroba a realizace dřevěné pergoly bez zastřešení pro vinnou révu

Výroba a realizace dřevěné pergoly bez zastřešení pro vinnou révu

Zákazník, pan Štěpán, nás požádal o zpracování návrhu a cenovou kalkulaci  na realizaci zahradní pergoly bez zastřešení. Pergola má sloužit pro dotvoření atmosféry u ohniště a posezení v zahradě, časem bude pergola porostlá vinnou révou. Při zaměření na místě se technik Vítek se zákazníkem dohodl na kotvení pergoly pomocí zemních vrutů. Díky vrutům se snáze vyrovná i mírný sklon terénu zahrady a není třeba jakákoliv úprava do roviny. Po vypracování grafického návrhu i nacenění výroby a montáže, byl návrh zaslán zákazníkovi pro schválení.  Pan Štěpán s naším zpracováním souhlasil a po uhrazení zálohové faktury jsme mohli začít s výrobou.

Materiál použitý na výrobu pergoly

  • stojiny: lepený BSH hranol 120 x 120mm
  • pozednice: lepený BSH hranol 60 x 160mm
  • ráhna: lepený KVH hranol 40 x 200mm

Na naší truhlárně byly veškeré hranoly ze smrkového dřeva nakráceny na potřebné délky. Dřevo bylo do hladka ohoblováno a na naší lakovně proběhla povrchová úprava v podobě impregnace a dvěma nátěry tenkovrstvou lazurou v barvě modřínu. Tato povrchová úprava dřevo chrání před povětrnostními vlivy, hnilobou, plísní a prodlužuje životnost dřeva.

Takto připravené části pergoly byly i se spojovacím materiálem a kotvením naloženy do podnikové dodávky a montážní tým vyrazil na místo realizace. Zemní vruty byly zašroubovány do podkladu a pomocí vratových šroubů byly do nich uchyceny stojiny pergoly. Stojiny byly spojeny dvěmi pozednicemi a přes pozednice položena ráhna. Celková montáž trvala dvěma lidem jeden celý den a zákazník byl velice spokojen. 

Dřevěná pergola do budoucna jako opora pro vinnou révu
Grafický návrh našeho kolegy Vítka
Grafické zpracování s rozměry pro výrobu
Stojiny pergoly kotveny za pomoci zemních vrutů
Zemními vruty se snadno vyrovnává nerovnost terénu
Detail sesazení pozednice a ráhna tzv. sedlem. Jedná se o výřez ráhna a  posazení na pozednici
Sesazení stojky ráhna a vzpěr pergoly pod vinnou révu
Povrchová úprava v podobě impregnace a dvěma nátěry tenkovrstvou lazurou v odstínu modřin.