Výroba zastřešené pergoly pro zvýšenou terasu

Výroba zastřešené pergoly pro zvýšenou terasu

Zákazník Michal měl přání na částečné zastřešení zvýšené terasy polykarbonátem v pochozím provedení. Podmínkou bylo rovněž co nejširší možná rozteč ráhen. Vybrali jsme tak materiál, který pro dané užití byl tím nejvhodnějším, 16mm silný komůrkový polykarbonát. Na pravé straně terasy je betonový blok s možností ukotvení nosného a podpěrného ráhna na závitovou tyč.

Na zastřešenou pergolu naši truhláři připravili dva ks podpěrné konstrukce z lepeného BSH smrkového masivu 140 x 140 mm o výšce 230 cm, nosné ráhno lepený BSH profil 60 x 160 mm , přenosová ráhna 60 x 120 x 2000 mm (odpovídající minimálnímu prořezu polykarbonátu). Povrchová úprava v provedení matné lazury Xyladecor Classic borovice ve třech nátěrových vrstvách.

Na zastřešení pergoly bylo třeba připravit:

  • polykarbonátové desky v provedení exolon, pochozí s možností rozteče ráhen až do 1200 mm
  • krycí lišta oblá
  • Fasto šrouby s těsněním, podložkou a krytkou
  • těsnící plech ke zdi domu
  • ukončovací Al "U" profil
  • okapový žlab Lindab

Při montáži pergoly u domu bylo třeba nejprve připevnit nosné pozednice 6 x 16 cm kotvené přes závitové pevnostní tyče do zdiva za pomoci chemické kotvy. Stojky ze smrkového lepeného hranolu o průřezu 14 x 14 cm jsme stavěli na kovové patky jejichž výška je stavitelné šroubem. Na takto připravenou obvodovou kostru pergoly jsme připevnili ráhna. Pak již zbývalo pouze pomoci eloxovaných ALU profilových lišt s těsněním a Fasto šrouby ukotvit pochozí polykarbonát s komorou 3 x 16 mm a oboustranným UV. 

Mezeru mezi stěnou domu a pultovou střechou jsme překryli těsnícím plechem. Spodní část zastřešení jsme zakončili rovněž profilovanou Alu lištou a okapovým žlabem Lindab v identickém odstínu jako oplechování u zdi.

Podmínkou zákazníka bylo, že rozteč mezi jednotlivými ráhny musí být co největší
Náčrt pergoly na částečné zastřešení terasy
Grafický návrh na pergolové zastřešení v barevném provedení
Pozednice jsou kotveny do zdi domu přes chemickou kotvu a závitové tyče
Montáž přední pozednice byla o něco složitější než jsme předpokládali
Přední pozednici jsme kotvili na chemickou kotvu do panelu zespodu
Detail spojení pozednice a krokve
Spojení dvou předních pozednic na středové stojce pergoly
Stojky pergoly jsme kotvili na kovové patky výškově stavitelné šroubem
U stěny domu jsme použili šedý plech Lindab na utěsnění mezery mezi zdí  a pultovou střechou
Spodní část zastřešení je zakončena okapovým žlabem Lindab