Pergola se zastřešením postavená u zdi domu

Pergola se zastřešením postavená u zdi domu

Pan Šimon nás požádal o dřevěnou přístavbu v podobě zastřešené pergoly ke své novostavbě. Pergola u domu by měla být postavena na podkladu ze zámkové dlažby o velikosti 3 x 6 metrů, která je již u domu sestavena.

Zastřešení by chtěl komůrkovým polykarbonátem, protože takové zastřešení viděl u pergoly na terase obdélníkového tvaru, kterou jsme stavěli již v minulosti a moc se mu líbila. Po zaměření místa jsme zákazníkovi navrhli pergolu Linda 29, kterou jsme rozměrově poupravili. Dřevěné díly pergoly vyrobíme z hladce hoblovaného smrkového dřeva.

Na pergolu postavenou ke zdi domu jsme připravili:

  • tři stojky 10 x 10 cm dlouhé 285 cm
  • tři stojky 10 x 10 cm dlouhé 215 cm
  • dvě nosná ráhna 10 x 10 cm dlouhá 620 cm
  • šikmé vzpěry a střešní ráhna 4 x 9 cm
  • komůrkový polykarbonát silný 6 mm kouřové barvy
  • spojovací a těsnící materiál

Kotvení pergoly bude jednak na dvojitý betonový úchyt "H" a jednak do zdi domu na závitové tyče a chemickou kotvu.

S nachystanými dřevěnými hranoly v přesně nařezaných délkách a ošetřenými lazurou v odstínu palisandr, komůrkovým polykarbonátem a spojovacím materiálem se montážní tým vypravil za zákazníkem. Nejprve bylo nutné zabetonovat dvojité, kovové "H" úchyty. Po vytvrdnutí betonu jsme do patek vsadili stojky pergoly a zajistili vratovými šrouby. Stojky v zadní a přední části spojili pozednicemi a na ně příčně namontovali střešní ráhna s frézováním a vrtáním pro LED pásky, které si zákazník bude instalovat sám.

Na takto připravenou konstrukci pergoly jsme pomocí tmavých přítlačných terčíků s těsněním připevnili polykarbonát. Strany desek jsme olemovali hliníkovou lištou v profilu "F", aby do jednotlivých komůrek nezatékala voda a u stěny domu použili těsnící plech. Okapový set si zákazník objednal dodatečně.

Kotvení stojek pergoly jsme provedli na zabetonovaný dvojitý úchyt
Povrchová úprava dřevěných částí pergoly byla v odstínu palisandr
Pergolu jsme kotvili i do zdi domu na chemickou maltu a závitovou tyč
Pergolová ráhna s střešní krokve jsme vyrobili se smrkového profilu 4 x 9 cm
Stojky pergoly jsme vyrobili ze smrkového hranolu 10 x 10 cm
Komůrkový polykarbonát jsme na konstrukci pergoly kotvili pomocí přítlačných terčíků
Takto připravenou pergolu zbývá již pouze utěsnit u zdi domu
V přední části bude dodatečně instalován okapový set