Dřevěné dělící stěny Modern instalované na návětrné straně terasy

Dřevěné dělící stěny Modern instalované na návětrné straně terasy

Z našeho webu učinila zákaznice, paní Hanka poptávku na výrobu dělící stěny. Terasu u domu má na návětrné straně ničím nechráněnou a v době kdy fouká vítr ji s rodinou nemohou využívat. Po zpětném kontaktu jsme se dohodli na zaměření, kdy jsme na místě společně navrhli řešení. Technik Jan doporučil dělící stěnu Modern s kotvením na tři plotové sloupky. 

Dřevěné dělící stěny a plotové sloupky

  • dvě atypické dělící stěny Modern 155 x 160 cm
  • tři plotové sloupky zakončené obloukem 9 x 9 cm

Dřevěná stěna byla vyrobena ze smrkového dřeva v atypicky upraveném rozměru a upravovala se též orientace výplně stěn na vodorovné uspořádání prken. Sloupky pak byli zvoleny v rozměru 9 x 9 cm se zakončením ve tvaru oblouku. Obloukové zakončení sloupků je vhodné řešení, protože dešťová voda stéká po oblouku dolu a nezůstává na dřevěné ploše a nenarušuje strukturu dřeva. 

Kotvením sloupků jsme provedli na zemní vruty (původně jsme tedy uvažovali o kotvení jednoho sloupku do stěny domu na závitovou tyč s chemickou maltou, ale zde padl zákaz kotvit do stěny domu od majitele).

K nátěru byla použita zákaznicí dodaná lazura se zakázkově míchaným odstínem. Potřebný objem nátěrové hmoty jsme samozřejmě zákaznici předem sdělili na základě dodaného technického listu.

Vzniklá stěna pak paní Hance a její rodině poskytla příjemné závětří ale i soukromí. 

Kotvení plotových sloupků k podkladu na zemní vruty Krinner KSF U.  V horní části jsme sloupky zakončili obloukem
Grafické zpracování rozměrově upravených dělících stěn Modern
Výplň stěn byla vyrobena ve vodorovném uspořádání, povrchovou úpravu jsme provedli dodanou nátěrovou hmotou od zákazníka