Individuální úprava typové pergoly Linda 24 na terasu u novostavby

Individuální úprava typové pergoly Linda 24 na terasu u novostavby

Navštívil nás pan Jaroslav s žádostí o řešení zastřešení stávající terasy u jeho nově postaveného domu. Shodli jsme se na individuální úpravě naší typové pergoly Linda 24.
Oproti této pergole jsme zvolili silnější střešní krytinu - komůrkový polykarbonát o síle 10 mm a pevnější uchycení polykarbonátu ke krokvím pomocí hliníkových oblých lišt a Fasto šroubů. Po nacenění a drobné úpravě nabídky jsme se dohodli na realizaci, zvolili termín montáže vyhovující oběma stranám a po uhrazení zálohy jsme se pustili do výroby.

Na výrobu pergoly bude použito smrkové dřevo

  • lepený hranol 120 x 120 mm na stojiny
  • lepený hranol 60 x 120 mm na pozednice
  • lepený hranol 60 x 160 mm na spodní pozednice

Naši truhláři dle dodaných podkladů od našeho technika Vítka připravili veškeré hranoly v požadovaných průměrech a délkách. Smrkové hranoly dohladka ohoblovali a mírně srazili ostré hrany.  Poté dřevo putovalo na lakovnu, kde ručně pomocí štětce byla provedena povrchová úprava v podobě impregnace  a 2 x tenkovrstvá lazurou v barvě pinie.

Montáž zastřešené pergoly u zákazníka probíhala v domluveném termínu. Zákazník si sám odstranit část podbití v místě, kde jsme kotvili pozednici - z prostorových důvodů. Pozednice je totiž ukotvena v prostoru mezi francouzským oknem a podbitím a tentokrát to bylo opravdu na těsno... Stojiny byly kotveny pomocí zemních vrutů do půdy za terasou. Na dřevěnou konstrukci byl upevněn polykarbonát a čelní strana doplněna o lakovaný plechový okapový set Lindab bez svodu - pan Jaroslav si napne řetízek z okapového kotlíku přímo do záhonu...

V jednání bylo také garážové stání podobné konstrukce, na realizaci však zatím nedošlo.

Stojiny pergoly ze smrkových hranolů
Grafické zpracování řešení pergoly
Pergola zastřešená dutinkovým polykarbonátem
Grafické zpracování i s rozměry pro výrobu
Detail dřevěné střešní konstrukce
Kotvení pergoly do půdy za terasou  na zemní vruty
Pozednice kotvena v prostoru mezi francouzským oknem a dřevěným podbitím.